Pročitajte razgovor sa oba učenika iz drugoplasiranog tima prvog online Takmičenja u kodiranju uz pomoć micro:bita, koji pohađaju OŠ "Mejdan" iz Tuzle. Prije intervjua imate priliku i pogledati video o ideji koju su kroz projekat realizirali Haris Osmanović i Mirza Salamović. 

Razgovor sa Harisom

Pitanje: Koje si nove vještine stekao od kada radiš sa micro:bitom?
Haris: Tokom rada sa micro:bitom unaprijedio sam vještine kodiranja, saradnje sa članovima tima, kao i kritičkog razmišljanja prilikom rješavanja problema. 

Pitanje: Šta su prednosti timskog rada? Kako je timski rad bio koristan tokom stvaranja projekta?
Haris: Prednosti timskog rada su te što možemo podijeliti obaveze prema sposobnostima svakog člana tima. Znači svako može da radi ono što mu ide najbolje i u konačnici tim tako postiže odlične rezultate. Također, razmjenjujemo mišljenje, što je svakako korisno bilo i prilikom stvaranja ovog projekta. 

Pitanje: Šta je bila inspiracija da se odabere baš ova tema za projekat?
Haris: Inspiracija za ovu temu bila je želja da djeci sa oštećenim sluhom i gluhoj djeci pružimo jednake mogućnosti kakve imaju i njihovi vršnjaci prilikom praćenja nastave i izrade testova. 

Pitanje: Da li su časovi zanimljiviji kada se na njima koriste micro:bitovi?
Haris: Časovi su definitivno zanimljiviji kad na njima koristimo micro:bit jer učenici imaju mogućnost da vide konkretne rezultate svog rada. 

Pitanje: Koju ćeš profesiju izabrati? Da li će ti kritičko razmišljanje i rješavanje problema biti korisno na tom poslu?
Haris: Profesija koju ću izabrati sigurno će imati dodir sa kodiranjem, tehnologijom i stvaranjem uređaja koji mogu olakšati život ljudima. S obzirom da me zanima mehatronika smatram da će mi kritičko razmišljanje biti od velike koristi prilikom detektovanja problema i rješavanja istih problema uz upotrebu uređaja koje možemo kodirati. 

Pitanje: Šta bi poručio vašim vršnjacima koji razmišljaju da li da se prijave za slijedeće takmičenje?
Haris: Vršnjacima bih poručio da se prijave na ovakva takmičenja, jer je uzbudljivo, kreativno i daje nam mogućnost da vidimo rezultate svog rada, a svako postignuće nas ispunjava osjećajem uspjeha.

Razgovor sa Mirzom

Pitanje: Koje si nove vještine stekao od kada radiš sa micro:bitom?
Mirza: Stekao sam mnogo vještina od kada radim sa micro:bitom. Jedna od njih je logičko razmišljanje i kako ponekad i najkomplikovanje stvari zapravo zahtijevaju jednostavno rješenje, a to se moze postići kodiranjem sa micro:bit blokovima. Također sam naučio kako biti vođa i kako prenijeti znanje na druge, kao i to da uvijek moramo saslušati druge kolege koji rade sa mnom, i da uvijek trebamo poslušati sve ideje i na kraju se zajedno odlučiti za najbolju.

Pitanje: Šta su prednosti timskog rada? Kako je timski rad bio koristan tokom stvaranja projekta?
Mirza: Kao što sam rekao i u prvom pitanju možemo razmjenjivati, nadopunjavati i usavršavati ideje. Dosta je lakše raditi u timu zato što se možemo osloniti na ostale članove tima, učiti od drugih članova, podržavati jedni druge i svako se može fokusirati na poseban dio projekta i na kraju zajedničkim snagama uraditi cjelinu kako treba. Timski rad je bio veoma bitan tokom stvaranja našeg SeeVoice projekta.

Pitanje: Šta je bila inspiracija da se odabere baš ova tema za projekat?
Mirza: Ovu smo ideju izabrali jer smo željeli da učinimo nešto za društvo. Shvatili smo da je ideja drugačija od svih postojećih projekata koje smo razmatrali, do sada niko nije napravio nešto slično. Također, ideja je spadala u humane projekte, što je presudilo u izboru.

Pitanje: Da li su časovi zanimljiviji kada se na njima koriste micro:bitovi?
Mirza: Časovi su dosta zanimljiviji sa micro:bitom zato što možemo vježbati i razvijati vještine razmišljanja, mogli smo prenijeti svoje znanje drugarima, ali i naučiti dosta novih stvari koje do sada nismo znali. Zanimljivo je bilo što smo učili na drugačiji način i što su svi bili zainteresovani za rad i učenje.

Pitanje: Koju ćeš profesiju izabrati? Da li će ti kritičko razmišljanje i rješavanje problema biti korisno na tom poslu?
Mirza: Moja profesija će definitivno biti vezana za informatiku i kodiranje. Bit će mi potrebne vještine kritičkog razmišljanja i zaključivanja jer je kodiranje upravo to - mogućnost da se na pravi način donesu odluke i zaključci kako bi napravili funkcionalan program. 

Pitanje: Šta bi poručio vršnjacima koji razmišljaju da li da se prijave za slijedeće takmičenje?
Mirza: Drugim učenicima bih poručio da se obavezno prijave na takmičenje, jer je to prilika da uče na drugačiji način, da razvijaju svoje ideje, da provjere svoje znanje, da razvijaju takmičarski duh i da upoznaju dosta novih ljudi iz oblasti informatike. Ja jedva čekam novo takmičenje.

Podijelite sadržaj