IELTS (International English Language Testing System/Međunarodni sistem za provjeru znanja engleskog jezika) je najpopularniji ispit engleskog jezika na svijetu. Prošle godine, više od 2,9 miliona ljudi polagalo je IELTS ispit.

Uspjeh na IELTS ispitu otvara mogućnosti - može vam pomoći da živite, studirate i radite širom svijeta. Više od 10,000 organizacija u 140 zemalja priznaje IELTS, uključujući državne, akademske i poslovne ustanove. 

IELTS je jedini ispit engleskog jezika koji se priznaje u imigracione svrhe u svim zemljama koje zahtijevaju polaganje ispita iz engleskog jezika.

Ako podnosite zahtjev za vizu kako biste se preselili ili boravili u Ujedinjenom Kraljevstvu, IELTS je na listi priznatih “sigurnih testova engleskog jezika” (Secure English Language Tests). Više informacija možete pronaći u odjeljku IELTS za UK vize i imigraciju. 

Prijavite se za IELTS sada

British Council je ponosni suvlasnik IELTS-a.

Saznajte više o IELTS ispitu