Shvatamo da vam je važno da dobijete rezultate. Znamo da ih želite brzo dobiti, ali je jednako važno da vam damo rezultate koji tačno odražavaju vaš uspjeh na ispitu.

Možete očekivati da će vam rezultati vašeg IELTS ispita biti dostupni 13 kalendarskih dana nakon održavanja ispita. Istog dana vaš rezultat ćemo poslati i ustanovama koje ste naveli u svojoj prijavi.

REZULTATI IELTS ISPITA DOSTUPNI SU NA INTERNETU I ŠALJU SE  POŠTOM 

Svoje rezultate ćete moći vidjeti putem interneta od 12.00 sati 13 dana nakon glavnog ispitnog dana.  

Rezultati vašeg IELTS ispita (odnosno Izvještaj o rezultatu ispita - Test Report Form) će vam biti poslani poštom 13 dana od datuma glavnog ispitnog dana.

Nećete biti u mogućnosti da dobijete svoje rezultate putem telefona, e-maila ili telefaksom. 

IZVJEŠTAJ O REZULTATU ISPITA /TEST REPORT FORMS (TRFS)

Dobićete jedan primjerak Izvještaja o rezultatu ispita.

IZVJEŠTAJ O REZULTATU ISPITA ZA USTANOVE

Možemo organizirati i da se dodatni originalni primjerci (najviše pet primjeraka) pošalju poštom ustanovama primaocima (npr. univerzitetima, imigracijskim službama itd.). Ukoliko želite da to učinimo, molimo vas da upišete odgovarajuće adrese prilikom prijave. 

Ustanovama su potrebni originalni primjerci vašeg Izvještaja o rezultatu ispita /Test Report Form. Ukoliko adrese institucija nisu ispravno unesene, možete popuniti obrazac za izdavanje dodatne kopije izvještaja.

Ustanove imaju mogućnost uvida u rezultate kandidata i kroz Službu za verifikaciju Izvještaja o rezultatu IELTS ispita/ IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service. Zato im je potreban broj vašeg Izvještaja o rezultatu (TRF) koji se nalazi u donjem desnom uglu tog Izvještaja (TRF).

Period važenja Izvještaja o rezultatu ispita

Institucije obično ne prihvataju Izvještaj o rezultatu (Test Report Form) stariji od dvije godine. Nakon tog perioda morate im podnijeti dokaz da ste znanje engleskog jezika ili održali na istom nivou ili poboljšali u odnosu na period kad ste polagali test.

RAZUMIJEVANJE BODOVANJA IELTS ISPITA

IELTS ispit ocjenjuje sve nivoe poznavanja engleskog jezika - na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocjena. Dobijate ocjenu od nula do devet za svaki od dijelova ispita – Slušanje, Čitanje, Pisanje i Govorenje.

Saznajte više o razumijevanju svojih rezultata na IELTS ispitu i sistemu od devet ocjena.

Saznajte kako se rezultati IELTS ispita porede sa Zajedničkim referentnim okvirom za jezike Vijeća Evrope (ZEROJ).

KAKO PROVJERITI TAČNOST SVOJIH REZULTATA

Ako imate nedoumica u pogledu vaših rezultata, možete se obratiti našoj Službi za provjeru rezultata/ Enquiry on Results Service da ponovo ocijeni vaš test. Ovo se mora uraditi unutar 4 sedmice od izlaska rezultata, odnosno 6 sedmica od datuma polaganja. Vi možete odabrati dijelove testa za koje želite da budu ponovo ocijenjeni. 

Za uslugu provjere rezultata se plaća naknada koja će vam biti refundirana ako se ukupan rezultat testa promijeni kao rezultat ponovnog ocjenjivanja. Vaši rezultati će biti dostupni u periodu od 2 do 21 dan, što ovisi o nekoliko faktora uključujući i broj sekcija koje se ponovo trebaju ocijeniti. Ukoliko ne dobijete rezultate 28 dana nakon prijema zahtjeva, kontktirajte ispitni centar. Molimo vas da nas kontaktirate ako želite više informacija o ovom procesu.

MOGU LI PONOVO IZAĆI NA TEST?

Test možete polagati koliko god puta želite. Međutim, molimo vas da imate na umu da je za značajnu promjenu vaših rezultata neophodno nastaviti s učenjem. Istraživanja IELTS ispita pokazala su da je mogućnost popravljanja rezultata bez daljnjeg učenja engleskog jezika vrlo mala.