Equal opportunities and diversity

British Council stvara međunarodne prilike za ljude u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, i širom svijeta gradi povjerenje među ljudima. Naš rad podrazumijeva izgradnju odnosa s ljudima koje vode porijeklo iz najrazličitijih sredina i kultura. Stoga raznolikost i promocija jednakih mogućnosti predstavljaju suštinski dio našeg rada.

Tamo gdje se raznolikost ne priznaje i ne cijeni, nema ni jednakih mogućnosti za sve. Informišite se o razlici između jednakih mogućnosti i raznolikosti, i sedam područja na koje se fokusiramo u svom radu. 

Jednake mogućnosti

'Jednakost mogućnosti' podrazumijeva da se svi ljudi tretiraju pošteno i bez predrasuda, i da se na radnom mjestu i društvu uopšte stvaraju uslovi koji podstiču i vrednuju raznolikost i promoviraju dostojanstvo. Ovaj pojam takođe podrazumijeva pokušaj da se ispravi dosad postojeća neravnoteža i osigura konstruktivan rad s klijentima, kupcima i dobavljačima, rad koji podržava primjerenu inkluziju i ne daje povoda za neopravdanu diskriminaciju.

Raznolikost

Raznolikost podrazumijeva stvaranje inkluzivnog okruženja i praksi koje koriste organizaciji i onima koji rade u njoj ili s njom. Vodi računa o činjenici da se ljudi razlikuju na mnogo načina. Razumijevanje, vrednovanje i učinkovito upravljanje tim razlikama mogu dovesti do većeg stepena participacije što može pozitivno utjecati na lični, timski i uspjeh cijele organizacije.

Kad je riječ o jednakim mogućnostima i raznolikosti, fokusiramo se na sedam glavnih područja:

  • Životna dob
  • Invalidnost
  • Rasa/etnička pripadnost
  • Rod (što uključuje i transrodnost)
  • Religija/Uvjerenja i kultura
  • Seksualna orijentacija
  • Balans poslovnog i privatnog života

Razvili smo niz politika za promociju jednakosti i raznolikosti, i koristimo niz alata za praćenje i procjenu napretka u uključivanju jednakosti i raznolikosti u svakodnevnu praksu. Vjerujemo da je najbolji način za postizanje tog cilja osigurati ugradnju principa jednakih mogućnosti i raznolikosti u sve procese i funkcije, učiniti ih sastavnim dijelovima donošenja odluka o svim politikama,te imati na umu pri planiranju svih programa, od početka do kraja. To je ono što podrazumijevamo pod uvođenjem principa jednakih mogućnosti i raznolikosti u svakodnevnu praksu.

Pročitajte cijeli pravilnik o jednakim mogućnostima i raznolikostima na našoj globalnoj Internet stranici. Ako vam je potrebno više informacija o našem radu u oblasti jednakih mogućnosti i raznolikosti ili želite savjet kako da na najbolji način primijenite politiku jednakih mogućnosti i raznolikosti u svojoj organizaciji, bit će nam više nego drago da pomognemo. Za sva pitanja molimo da kontaktirate Amilu Karavdić.

Podijelite sadržaj