Privacy and terms

Ovaj odjeljak sadrži informacije o korištenju British Council Internet stranica, kao i detalje o pravilima korištenja kojih se British Council pridržava.

Ovi uslovi i pravila korištenja se periodično ažuriraju. 

Uslovi korištenja ove Internet stranice 

British Council je definirao način korištenja ove Internet stranice. Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako je Internet stranica dizajnirana s ciljem da bude pristupačna svim korisnicima. Također možete pronaći informacije o našim politikama vezanim cookie-je, i detalje na koji način možete priložiti žalbu.

Uslovi korištenja 

British Council navodi uslove korištenja ove stranice i linkova koji vode ka, ili se nalaze na stranici. 

Puni tekst uslova korištenja možete pročitati na engleskom jeziku.

Dostupnost

Uložili smo napore da učinimo britishcouncil.ba jednostavnom za korištenje svima, bez obzira na vrstu pretraživača koji odaberete, i bez obzira na to da li koristite posebnu opremu za pristup stranici. 

Više informacija o British Councilovim mjerama dostupnosti možete pročitati na engleskom jeziku.

Napravite žalbu

Mi cijenimo vaše mišljenje. Nadamo se da možemo učiniti vaše iskustvo u radu sa British Councilom odličnim. Vaši komentari, sugestije i detalji o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu koji ste iskusili kada ste nas kontaktirali ili kada ste koristili neke od naših proizvoda i usluga su dobrodošli. Također bismo voljeli čuti ako Vam je neki od zaposlenih pružio izvanrednu uslugu.

Našu kompletnu politiku o žalbama možete pročitati na engleskom jeziku.

Politike

Kao organizacija za kulturalne odnose , British Council ima politike koje definiraju na koji način se mi ponašamo da zaštitimo privatnost, djecu i okolinu, kao i na koji način omogućujemo slobodu informacija i jednake mogućnosti. 

Lokalne odredbe British Councila Bosne i Hercegovine će biti objašnjene u ovom dijelu.

Privatnost

Mi smatramo da je zakonski legalan i fer način tretiranja ličnih informacija važan za naš uspješan rad i održavanje povjerenja onih sa kojima surađujemo. Ova izjava se odnosi jednako na sve naše kancelarije, bez obzira gdje su bazirane. 

Našu kompletnu politiku o privatnosti možete pročitati na engleskom jeziku.

Politika o zaštiti

British Council ima za cilj da stvori sigurno okruženje u kojem nijedno dijete ili odrasla osoba neće biti oštećena ili eksploatisana tokom kontakta sa nama. Ova politika postavlja širok okvir i očekivanja u vezi sa zaštitom djece i odraslih. Ona artikuliše zašto je zaštita važna i korake koje će organizacija preduzeti da bi ispunila svoju odgovornost u interakciji sa djecom i odraslima. British Counil promoviše pristup nulte tolerancije na nesprovođenje zaštite.

Našu kompletnu politiku o zaštiti možete pročitati na engleskom jeziku.

Politika o zaštiti okoliša

British Council je predan ostvarivanju UK i internacionalnih standarda za pristupanju našem uticaju na okoliš. Mi prepoznajemo uticaj koji naše poslovne aktivnosti imaju na okoliš. Također prepoznajemo prijetnju koju klimatske promjene imaju na prosperitet, društvenu nepravdu i kvalitetu života. Zbog toga smo predani upravljanju i minimiziranju našeg uticaja na okoliš. 

Našu kompletnu politiku o zaštiti okoliša možete pročitati na engleskom jeziku.

Sloboda informisanja 

British Council se ponosi svojim naporima u traženju novih i otvorenih načina sudjelovanja u svjetskoj zajednici. Važno je da se u procesu izgradnje integriteta i povjerenja budemo primjer tako što ćemo kao organizacija biti otvoreniji prema svijetu.    

Našu kompletnu politiku o slobodi informacija možete pročitati na engleskom jeziku.

Jednake mogućnosti i raznolikosti

British Council stvara međunarodne prilike za ljude u UK i u drugim državama i među njima gradi povjerenje širom svijeta. Naš rad uključuje izgradnju odnosa s ljudima različitog porijekla i kultura. Efikasan rad s raznolikostima i promocija jednakih mogućnosti je prema tome ključni dio našeg rada.  

Naš kompletni pravilnik možete pročitati na engleskom jeziku i saznati više o tome na koji način omogućavamo jednake prilike i raznolikost u našim programima i projektima, te kako nas možete kontaktirati za više informacija.

Podijelite sadržaj