Prošle godine, više od dva miliona ljudi je polagalo ispite u British Council-u u više od 90 zemalja širom svijeta. Položite ispit sa nama i uživajte u pogodnostima naših usluga:

  • dugogodišnje iskustvo u administraciji visoko kvalitetnih ispita
  • visoko obučeno i iskusno osoblje koje ispunjava standarde British Council-a i odbora za ispite
  • kvalifikovani ispitivači trenirani i akreditovani od strane Cambridge English-a
  • pažljivo birani i moderno opremljeni objekti za održavaje ispita
  • listening testovi su sprovedeni sa modernom audio opremom
  • besplatan pristup IELTS Ready Premium
  • podrška profesorima i učenicima engleskog kroz TeachingEnglish i LearnEnglish sajtove.

Položite ispit sa nama kako biste povećali izglede za zapošljavanje i izglede za nastavak obrazovanja u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Podijelite sadržaj