Studirajte, radite i živite u Velikoj Britaniji pomoću IELTS za UKVI

Ukoliko želite da radite ili studirate u Velikoj Britaniji, morate da aplicirate za vizu i dokažete da posjedujete traženi nivo poznavanja engleskog jezika tako što ćete polagati jedan od Secure English Language Test testova (SELT) koje je odobrilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, kao što su IELTS za UKVI (Academic i General Training) ili IELTS Life Skills.

Koja je razlika između formata testova IELTS i IELTS za UKVI?

Nema razlike u formatu testova između IELTS (Academic/General Training) i IELTS za UKVI (Academic/General Training). Test je isti u pogledu sadržaja, formata, nivoa težine i ocjenjivanja. Međutim, Formulari izveštaja o testu koji sadrže vaše rezultate, se malo razlikuju i svjedoče o tome da ste test položili u zvaničnom IELTS UKVI test centru koji je odobrilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva.   

Koji format testa treba da radim?

Ukoliko ste student, provjerite na vašem univerzitetu / koledžu / u školi koji vam je test potreban prije nego što se prijavite za polaganje testa.

Ukoliko aplicirate za Studentsku vizu četvrtog stepena (Tier 4) pri visokoškolskoj ustanovi da biste se direktno upisali na diplomske ili postdiplomske studije na univerzitetu koji je Tier 4 Sponzor, morate posjedovati odgovarajući nivo znanja engleskog jezika koji je odredila sama institucija. Svi Britanski univerziteti i koledži prihvataju rezultate IELTS Academic testa. To znači da možda neće biti potrebno da polažete test IELTS za UKVI (Academic) nego da možete da priložite rezultat IELTS Academic testa.

Ukoliko NISTE student, kod organizacija u kojim aplicirate provjerite koji vam je test potreban prije nego što se prijavite za polaganje testa. 

Polažite IELTS za UKVI test sa British Council-om

IELTS za UKVI (Academic i General Training) testovi i IELTS Life Skills testovi se polažu u test centrima koje je odobrio UKVI. British Council ima ovlaštene UKVI test centre širom svijeta.   

IELTS ZA UKVI (ACADEMIC)

Polažite ovaj test ukoliko univerzitet ili organizacija za koje aplicirate zahtjeva da položite IELTS za UKVI (Academic) test.  

Ovaj test je dostupan samo u Sarajevu.

Prijavite se za IELTS za UKVI (Academic).

IELTS ZA UKVI (GENERAL TRAINING)

Ovaj test je namjenjen onima koji žele da steknu osnovno ili srednje obrazovanje u Velikoj Britaniji. Takođe se može koristiti ukoliko aplicirate za dobijanje radne vize ili preseljenje u Veliku Britaniju.  

Ovaj test je dostupan samo u Sarajevu. 

Prijavite se za IELTS za UKVI (General Training).

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills je test poznavanja engleskog jezika namjenjen ljudima koji treba da dokažu samo svoje vještine govora i slušanja engleskog jezika koje odgovaraju Nivou A1, A2 ili B1 Zajedničkog evropskog okvira jezika (CEFR) u cilju apliciranja za vizu za Veliku Britaniju.

IELTS Life Skills ima dva nivoa:  

IELTS LIFE SKILLS A1

Ovaj test polažete ukoliko je potrebno da dokažete svoje vještine govora i slušanja engleskog jezika kako biste aplicirali za porodičnu, bračnu ili partnersku vizu.  

IELTS Life Skills test je dostupan samo u Sarajevu.

Prijavite se za IELTS Life Skills A1.

IELTS LIFE SKILLS B1

Ovaj test polažete ukoliko je potrebno da dokažete svoje veštine govora i slušanja engleskog jezika kako biste aplicirali za državljanstvo ili boravišnu vizu.   

IELTS Life Skills test je dostupan samo u Sarajevu.

Prijavite se za IELTS Life Skills B1.