Profesor Barry O’Sullivan

SENIOR SAVJETNIK, ISTRAŽIVAČKA GRUPA OCJENJIVANJA JEZIKA | BRITISH COUNCIL

Profesor O'Sullivan je osnivač Udruženja za testiranje i ocjenjivanje jezika Velike Britanije i dio počasne i gostujuće katedre na univerzitetima Reading i Roehampton u Velikoj Britaniji, Tehnološkom univerzitetu MARA (Kuala Lumpur) i na Univerzitetu u Lisabonu. Njegov skorašnji rad uključuje razvoj i validaciju novog testa poslovnog jezika pod nazivom Aptis.

U 2016. godini profesor O'Sullivan je dobio stipendiju Akademije društvenih nauka.

Dr. Jamie Dunlea

SENIOR ISTRAŽIVAČ, ISTRAŽIVAČKA GRUPA OCJENJIVANJA JEZIKA | BRITISH COUNCIL

Dr Dunlea radi na nizu projekata za razvoj i validaciju jezičkih testova za sisteme procjene koje je dizajnirao i razvio British Council. Takođe sarađuje na projektima sa istraživačima i organizacijama na međunarodnom nivou. Pridružio se British Councilu 2013-te godine. Do tada je bio je glavni istraživač u Eiken fondaciji Japana, neprofitnoj organizaciji koja razvija i vodi EFL ispitivanja u Japanu. Ima 25 godina iskustva rada u EFL obrazovanju, prvo kao nastavnik, zatim u istraživanju razvoja i istraživanja proizvodnje i procjene.

Dr. Victoria Clark

MENADŽER RAZVOJA OCJENJIVANJA, ISTOČNA AZIJA | BRITISH COUNCIL

Polje ekspertize Dr. Clark je procjena engleskog kao drugog/stranog jezika (EFL). Objavila je nekoliko knjiga o pripremi GEPT testa i predstavila ih na konferencijama širom svijeta. Radila je kao profesor EFL i trener predavača prije nego što je specijalizirala procjenu jezika. Njeni istraživački interesi uključuju testiranje zasnovano na performansama, podučavanje i ocjenjivanje pisanja, validnost testova govora i složenost zadataka.

Moderator konferencije: Richard Spiby

ISTRAŽIVAČ RAZVOJA TESTOVA | BRITISH COUNCIL

Richard Spiby je istraživač razvoja testova za receptivne vještine (čitanje i slušanje, zajedno sa gramatikom i riječnikom) od juna 2016. godine. Njegove glavne odgovornosti uključuju analizu operativnih podataka i reviziju i razvoj receptivnih komponenti vještina testa Aptis.