Napomena: Ova pravila se odnose samo na IELTS za UKVI testiranje, uključujući IELTS Life Skills. Pogledajte odgovarajući dokument sa pravilima o ne-UKVI IELTS testovima. 

A. Otkazivanje

Svoju registraciju za IELTS test možete da otkažete u bilo koje vrijeme prije polaganja testa, tako što ćete obavijestiti vaš centar za testiranje. Uslovi povratka novca zavise od toga kada ste izvršili otkazivanje i da li su postojale izuzetne okolnosti.

1. VRIJEME DO DATUMA TESTIRANJA

1.1. Više od 14 dana prije testa:

Ako registraciju za IELTS test otkažete više od 14 dana prije testa, dobit ćete 75% povrata novca od ukupne naknade za test.

1.2. U roku od 14 dana, ali više od dva dana prije testa:

Ako registraciju za IELTS test otkažete u roku od 14 dana, ali više od dva dana prije testa, dobit ćete 50% povrata novca od ukupne naknade za test. 

1.3. U roku od 2 dana prije testa:

Ako registraciju za IELTS test otkažete u roku od 2 dana prije testa, dobit ćete 25% povrata novca od ukupne naknade za test.

1.4. Na dan testa ili nakon testa:

Ako registraciju za IELTS test otkažete na dan testa ili nakon testa, nećete dobiti povrat novca.

2. IZUZECI ZA UČESNIKE U TESTIRANJU

Izuzetne okolnosti možete prijaviti vašem centru za testiranje prije testa i do pet radnih dana nakon datuma testa, ako niste prisustvovali testiranju. Centar za testiranje će vam odgovoriti u roku od sedam radnih dana od prijema vaše prijave u pisanom obliku. Centar za testiranje će procijeniti izuzetne okolnosti vašeg slučaja.

Sve prijave izuzetnih okolnosti i prateći dokazi moraju da budu dostavljeni centru za testiranje ne kasnije od pet radnih dana nakon zakazanog datuma testiranja.

Ako vaš centar za testiranje odobri vaš slučaj, dobit ćete povraćaj punog iznosa umanjenog za administrativnu taksu od najviše 25%.

Ako centar za testiranje ne odobri Vaš slučaj izuzeća, primjenjivat će se uslovi navedeni u odjeljku 1.

Izuzetne okolnosti definišemo kao:

 • Ozbiljna medicinska stanja koja vas sprječavaju da prisustvujete ili da normalno funkcionišete na dan testa; takva stanja zahtijevaju podnošenje dokaza u obliku medicinske potvrde koju izdaje kvalifikovani doktor
 • Podnošenje dokaza o ožalošćenosti, traumi ili drugoj značajnoj otežavajućoj okolnosti
 • Vojna služba

3. IZUZECI ZA CENTRE ZA TESTIRANJE

U određenim okolnostima koje su van kontrole centra za testiranje, možda ćemo morati da otkažemo vaš test. Ove okolnosti uključuju, ali nisu ograničene na ekstremne vremenske uslove, prirodne katastrofe, građanske nemire i proteste zaposlenih.

U ovim okolnostima, vaš centar za testiranje će vas obavijestiti što je ranije moguće i pružiće vam slijedeće mogućnosti:

 • Potpuni povrat novca ili
 • Prebacivanje na budući datum testiranja koji vam odgovara.

U slučajevima kada vaš centar za testiranje otkaže test pod okolnostima koje su pod njegovom kontrolom, pored punog povrata novca ili prebacivanja na drugi datum testiranja, možete imati pravo da zatražite naknadu nastalih troškova. Centar za testiranje će procijeniti opravdanost vašeg zahtjeva, a naknada će biti dodijeljena u zavisnosti od slijedećih uslova:

 • Centar za testiranje će procijeniti da li je odluka o otkazivanju bila pod njegovom kontrolom ili van njegove kontrole.
 • Dodijeljene naknade bit će ograničene samo na troškove putovanja i smještaja i koji su:
 1. direktno nastali kao rezultat planiranja vašeg prisustva na dan testiranja,
 2. dokazivi pomoću računa,
 3. dokazivo je da troškovi otkazivanja putovanja i/ili smještaja nisu mogli da budu povraćeni od pružalaca usluga,
 4. uporedivi sa najnižim razumnim tržišnim cijenama za datu vrstu troškova (ovu provjrru će obaviti centar za testiranje).
 • Ako putujete dalje od vama najbliže lokacije za testiranje u odnosu na vaše uobičajeno mjesto boravka, centar za testiranje neće smatrati vaš zahtjev opravdanim.

B. Transferi

4.1. Više od 14 dana prije testa:

Vaš datum testiranja možete promijeniti u bilo koje vrijeme više od 14 dana pije testa.

Morate odabrati datum testiranja, kada je dostupan, u roku od tri mjeseca od originalnog datuma testiranja. Ako je vaš željeni datum testiranja više od tri mjeseca nakon originalnog datuma testiranja, vaš prijenos će se smatrati otkazivanjem.

Rezervaciju možete da promijenite samo jednom.

Vaš centar za testiranje može da vam naplati administrativnu naknadu u iznosu ne više od 25% od ukupne naknade za test.

4.2. U roku od 14 dana prije testa:

Svi zahtjevi za prijenos u roku od 14 dana prije testa, bit će tretirani kao otkazivanje. Pogledajte odjeljak „A. Otkazivanje“ ovog dokumenta.

Napomene

i. Vaš centar za testiranje je odgovoran za isplatu povrata novca i organizovanje transfera.

ii. Na osnovu odjeljka A. 2., centar za testiranje je odgovoran za odlučivanje o zahtjevima učesnika u testiranju u vezi sa izuzetnim okolnostima.

iii. Na osnovu odjeljka A. 3., centar za testiranje je odgovoran za odlučivanje o naknadama, uključujući ispunjavanje uslova i visinu dodijeljenih iznosa.

iv. Ako zakon o zaštiti potrošača u zemlji u kojoj ste se registrovali za polaganje IELTS testa predviđa prava u pogledu otkazivanja i transfera koja su povoljnija za učesnike u testiranju u odnosu na gore navedena prava, primjenjivat će se lokalni zakon o zaštiti potrošača.

Podijelite sadržaj