Informacije i savjeti o tome šta možete da očekujete na dan testiranja

Možda ćete imati tremu na dan IELTS testiranja. Da bismo vam pomogli da sve protekne bez problema, pripremili smo za vas informacije i savjete pomoću kojih ćete saznati šta možete da očekujete.

Potrebno je da dođete na IELTS testiranje na vrijeme. Najmanje tri dana prije testiranja dobićete e-mail sa informacijama o planiranom vremenu početka testa, procedurama i rasporedu na dan testiranja. Ukoliko kasnite sa dolaskom, moguće je da vam neće biti dozvoljeno da polažete test.

Ukoliko ste zatražili da vam se obezbijede posebni uslovi zbog vašeg invaliditeta ili stanja, izvršićemo potrebna prilagođavanja na dan polaganja testa. Molimo kontaktirajte naše osoblje na lokaciji testiranja barem šest nedelja prije testa.

Usmeni test možete polagati istog dana kada i ostale dijelove testa, ili do nedelju dana prije ili poslije ostalih dijelova testa. Dobićete obavještenje unaprijed ukoliko se termin vašeg usmenog testa razlikuje od termina glavnog testa.

Pobrinite se da pripremite sve što će vam trebati kao i da prije testa konzumirate hranu i piće. Unošenje hrane u prostorije gdje se vrši testiranje nije dozvoljeno, biće vam dozvoljeno da unesete samo vodu u providnoj flaši.

Koliko traje testiranje?

Dijelovi testa Slušanje, Čitanje i Pisanje traju 2 sata i 40 minuta bez pauza između dijelova testa.

Usmeni test možete polagati istog dana kada i ostale dijelove testa, ili do nedelju dana prije ili poslije ostalih dijelova testa. Dobićete obavještenje unaprijed ukoliko se termin vašeg usmenog testa razlikuje od termina glavnog testa.

Šta treba da ponesem sa sobom u prostoriju u kojoj se vrši testiranje?

Potrebno je ponijeti:

  • ličnu kartu / identifikacioni dokument
  • grafitnu i hemijsku olovku (grafitna olovka će vam biti potrebna za Slušanje i Čitanje)
  • gumica za brisanje.

Preporučujemo da ponesete:

  • providnu flašu sa vodom.

Nećete moći da unesete ništa drugo sa sobom u prostoriju u kojoj se vrši testiranje.

Isključite mobilni telefon i druge elektronske uređaje. Biće potrebno da ove uređaje i ostale lične stvari odložite van prostorije u kojoj se vrši testiranje.

Šta da radim sa svojim stvarima na dan testiranja?

Obezbijeđeno je mjesto za sigurno odlaganje gdje ćete moći da smjestite svoje stvari. British Council ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje vaše lične svojine na lokaciji testiranja. Prema tome, preporučujemo da vrijednosti kao što su mobilni telefoni i kompjuteri ostavite kod kuće.

Kada se provjerava moj identitet?

Osoblje IELTS test centra će provjeriti vaš identitet kada dođete u centar.

Molimo ponesite isti važeći identifikacioni dokument (nacionalnu ličnu kartu ili pasoš) koju ste koristili prilikom prijavljivanja za testiranje.  

Nevažeći identifikacioni dokument neće biti prihvaćen. Ukoliko ne možete da priložite važeći identifikacioni dokument, nećete moći da polažete test.

Kada ćete snimiti moju fotografiju na dan testiranja?

Na dan vašeg testiranja, snimićemo vašu fotografiju kao dodatnu sigurnosnu mjeru i fotografija će se nalaziti na vašem Izvještaju o testu.

Šta se dešava na kraju testa?

Ostanite na svom mjestu dok ne dobijete dozvolu da napustite prostoriju.

Ako mislite da je bilo nekih problema koji su mogli utjecati na vaš rad, odmah obavijestite nekog od naših uposlenika na licu mjesta.

Ako želite da pokrenete neko pitanje ili podnesete žalbu, molimo vas da zamolite nekog od uposlenika test centra da popuni obrazac za incident na dan testa.

Šta da radim ako mi je potrebna pomoć u toku testiranja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u toku testiranja, podignite ruku i zatražite pomoć.

Kada radite dio testa Slušanje, provjerite da li zvuk čujete kako treba. Odmah podignite ruku i nadzornoj osobi stavite do znanja da ne možete dobro da čujete snimak.

Molimo zapamtite da ćete nakon dijela Slušanje imati na raspolaganju 10 minuta da popunite papir za odgovore. Nakon dijela Čitanje, nećete imati na raspolaganju 10 minuta i zato se potrudite da svoje odgovore upisujete na papir za odgovore redom poslije završetka svakog dijela.

Ukoliko imate potrebu da idete u toalet u toku testiranja, podignite ruku da skrenete pažnju nadzornoj osobi. Nemojte ometati druge kandidate.

British Council ozbiljno shvata vašu bezbjednost

Imajte na umu da je bezbjednost na British Council IELTS testu veoma važna. Kao dodatna sigurnosna mjera, IELTS administrativno osoblje će snimiti fotografiju svakog kandidata na dan polaganja testa. Pobrinite se da pročitate instrukcije za fotografisanje koje su vam dostavljene nakon prijavljivanja za test. Molimo vas da pročitate uputstva za fotografiju koja su vam dostavljena nakon što ste rezervisali test i da nam pošaljete popunjeni obrazac za saglasnost za fotografije IELTS zajedno sa svojim dokumentima.

Svi ručni satovi, bez obzira na stil ili starost, nisu dozvoljeni unutar prostorije u kojoj se vrši testiranje. Potrebno je da vaš sat zajedno sa ostalom ličnom svojinom ostavite u prostoru za bezbijedno odlaganje prtljaga. Prostorije test centra imaju satove.

Podijelite sadržaj