Prije nego što se prijavite za test

    1. Pobrinite se da imate važeći identifikacioni dokument (pasoš ili lična karta) pri ruci, jer će biti potrebno da preko interneta pošaljete jasnu kopiju identifikacionog dokumenta prilikom prijavljivanja za test. 
    2. Preuzmite i pročitajte Informacije za kandidate koje sadrže važne informacije o formatu testa, tipovima pitanja i rezultatima testa. Imajte na umu da se IELTS ne preporučuje za kandidate mlađe od 16 godina.  
    3. Plaćanje testa.

i) Online sistem registracije (VISA i MasterCard su dostupne).

ii) Putem bankovne doznake (prema fakturi koja će vam biti dostavljena).

Prijavite se za IELTS test u papirnoj formi

Ukoliko se odlučite za IELTS ispit u papirnoj verziji, na pitanja iz Slušanja, Čitanja I Pisanja ćete odgovarati na papiru. Usmeni deo ispita će se odvijati face-to-face sa sertifikovanim IELTS ispitivačem.

Prijavite se za IELTS test preko računara

Ukoliko se odlučite za IELTS ispit na računaru, Slušanje, Čitanje i Pisanje će se odvijati na računaru. Usmeni deo ispita ostaje face-to-face sa sertifikovanim IELTS ispitivačem jer smatramo da je to najefikasniji način ocenjivanja vaših vještina govora.

Prijavite se za IELTS UKVI

Postoji i poseban IELTS ispit za UK vize i imigraciju. Ukoliko želite da radite, studirate ili živite u Velikoj Britaniji, onda je možda potrebno da polažete ovaj ispit.

Potvrda datuma IELTS testa

Po završenom prijavljivanju za test, dobićete i automatsku elektronsku poruku sa pristupnim šiframa za besplatan online kurs: Put do IELTS-a

Dobićete takođe i IELTS Referentni broj za pristup Portalu posvećenom kandidatu. Proverite da li ste naveli tačnu adresu e-pošte prilikom prijavljivanja za test.

Usmeni test može biti zakazan za isti dan kada se polažu i ostali dijelovi testa, ili za neki drugi dan u periodu od 7 dana prije ili poslije glavnog testa. Centar za testiranje će vam poslati potvrdu o tačnom datumu usmenog testa.

U ovom dijelu