Možete da se prijavite online za polaganje IELTS testa kod nas.

Prijavite se za IELTS za UKVI.

Prije nego što se prijavite za test

  1. Pobrinite se da imate važeći identifikacioni dokument, pasoš ili ličnu kartu pri ruci, jer će biti potrebno da preko interneta pošaljete jasnu kopiju identifikacionog dokumenta prilikom prijavljivanja za test. Imajte na umu da kandidati mlađi od 18 godina moraju da dostave pisanu saglasnost roditelja ili staratelja da bi mogli da se prijave za testiranje.
  2. Preuzmite i pročitajte Informacije za kandidate koje sadrže važne informacije o formatu testa, tipovima pitanja i rezultatima testa. Imajte na umu da se IELTS ne preporučuje za kandidate mlađe od 16 godina.  
  3. Platite test. Test možete platiti ili putem našeg online sistema za registraciju ili putem bankovnog transfera. U odeljku Referenca za uplatu napišite: [IELTS / prezime / grad / datum testa].
  4. Nakon izvršene uplate, pošaljite nam priznanicu zajedno sa ostatkom registracionih dokumenata na e-mail adresu.

Potvrda datuma IELTS testa

Deset dana prije ispitnog roka, dobićete potvrdu koja će sadržati informacije o vremenu i mjestu održavanja testa.

Usmeni test može biti zakazan za isti dan kada se polažu i ostali dijelovi testa, ili za neki drugi dan u periodu od 7 dana prije ili poslije glavnog testa. Centar za testiranje će vam poslati potvrdu o tačnom datumu usmenog testa.

Po završenom prijavljivanju za test, dobićete i automatsku elektronsku poruku sa pristupnim šiframa za besplatan online kurs: Put do IELTS-a

Dobićete takođe i IELTS Referentni broj za pristup Portalu posvećenom kandidatima. Provjerite da li ste naveli tačnu e-mail adresu prilikom prijavljivanja za test.

U ovom dijelu