About 21st CS

Ovaj program, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama svake od zemalja učesnica, ima za cilj da milion učenika u dobi od 10-15 godina ovlada vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema

Pored ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će usvojiti praktične vještine kodiranja i imati priliku za usavršavanje svojih vještina kroz kodiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

U okviru programa, svaka škola na Zapadnom Balkanu će dobiti određen broj micro:bit uređaja – džepnih računara na kojima djeca mogu kodirati i koristiti ih za rješavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. 

Za uspjeh i konkurentnost na globalnom tržištu rada ključne su vještine poput rješavanja problema, kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti i kreativnosti.

Teachers 21st CS

Gdje je počela – Priča o najhrabrijim školama

Pilot-projekat Škole za 21. vijek realizovan je u saradnji sa BBC-jevom Obrazovnom fondacijom Micro:bit tokom 2017. i 2018. godine. U njemu je učestvovalo 135 škola i 26 000 učenika širom Zapadnog Balkana. 

Tokom pilot-projekta, 1180 nastavnika je obučeno kako da primijeni nove vještine podučavanja koristeći Micro:bit uređaj. Svi oni su prošli kroz petodnevnu uvodnu obuku o tome kako integrisati tri vještine (kritičko razmišljanje, rješavanje problema i kodiranje pomoću Micro:bit uređaja) u proces nastave i učenja. Podršku im je pružalo 17 nacionalnih trenera za ključne vještine koje su obučili stručnjaci iz organizacije British Council i službenici Obrazovne fondacije Micro:bit. 

Istraživanje IPSOS Strateškog marketinga

Ovo istraživanje je naručeno od IPSOS Strateškog marketinga 2018. godine  u okviru projekta Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu. Izvještaj je pokazao sljedeće: 

  • 86% nastavnika vjeruje da je Micro:bit uređaj koristan pri izvođenju nastave u skladu s kurikulumom
  • 90% nastavnika vjeruje da će Micro:bit uređaj potaknuti učenike na programiranje i kodiranje i izvan učionice
  • 93% nastavnika smatra da bi Micro:bit uređaj bio poticajan za učenike u učionici 
  • 100% nastavnika smatra da je to koristan nastavni alat.

Izvještaj je također pokazao kako nastavnici vjeruju da su aktivnosti s Micro:bit uređajima povećale međusobnu socijalizaciju učenika kao i da su „povećale razmjenu znanja među učenicima“ i „poboljšale saradnju i komunikaciju sa ostalim nastavnicima“. Nastavnike je oduševila spoznaja da su učenici koji su obično bili ravnodušni i nisu se uključivali ni u kakva dešavanja u razredu bili prvi koji su se prihvatili Micro:bit uređaja. Prijavljeno je da su neki učenici pokazali „neke potpuno nove potencijale što pokazuje da je njima samo trebalo drugačije pristupiti“. 

Rezultati pilot-projekta uključeni su u mnogo obimniji program Škole za 21. vijek u okviru kojeg će u periodu od tri godine milion učenika u dobi od 10 -15 godina ovladati vještinama koje su im potrebne za prosperitetnu budućnost. 

Podijelite sadržaj