Kreirana kao nastavak našim "Dijalozima o visokom obrazovanju", serija „Deep dive“ ima za cilj da poveže predstavnike visokog obrazovanja iz cijele Evrope i Azije sa njihovim vršnjacima u Velikoj Britaniji.

Nova serija ima više ciljanu publiku i duže vrijeme trajanja sesije, kako bi se omogućila veća interakcija među učesnicima i fokus na konkretnije teme.

Podijelite sadržaj