Aktivni građani je program obuke društvenih lidera. Program promovira dijalog kultura i društveni razvoj koji diktira sama zajednica.

Aktivnostima programa okupljamo ljude različitih uvjerenja i potencijala, kako bismo jedni drugima prenijeli znanje i učili jedni od drugih. Radeći s partnerima širom svijeta, učesnicima programa pružamo vještine neophodne za pokretanje društvenih promjena u njihovim zajednicama. Partneri identificiraju moderatore, a mi moderatore osposobljavamo da i sami prenose znanje i vještine usvojene tokom obuke Aktivnih građana. Polaznici obuke koriste alate Aktivnih građana kako bi osmislili i proveli programe obuke u lokalnim zajednicama širom svijeta.

Aktivni građani su građani iz cijelog svijeta koji ličnim angažmanom ostvaruju društvene promjene. Aktivni građani su utjecajni građani koji aktivno doprinose boljitku svojih zajednica i svih pojedinaca u tim zajednicama. Aktivni građani su pojedinci i institucije afirmirani u svojim zajednicama, ljudi koje zajednice cijene i vjeruju im – nadležni službenici raznih nivoa i profila, nevladine organizacije, vjerske vođe, političari, oni koji rade s mladima itd. Ovaj program im pruža znanje i vještine neophodne za osmišljavanje i implementaciju projekata društvene akcije usmjerene na rješavanje društvenih pitanja specifičnih za njihove zajednice.

Projekat Aktivni građani u zemljama Zapadnog Balkana

U decembru 2017. godine moderatori iz Velike Britanije održali su petodnevnu radionicu za članove iz 35 organizacija civilnog društva sa zapadnog Balkana. Obrađene su brojne teme o konkretnim problemima s kojima se mladi susreću u svojim sredinama i radilo se na zajedničkom iznalaženju inovativnih rješenja za te probleme.

Učesnici radionice imali su zadatak da, pod nadzorom moderatora, ponude rješenja za konkretne probleme, jer će upravo učesnici radionice i sprovoditi ovaj program u svojim lokalnim zajednicama. Počevši od februara 2018. godine, odabrani učesnici i sami će u svojim zajednicama držati obuku za mlade.

Aktivni građani i Digitalni gradovi projekti su koje vlada Velike Britanije financira ukupnim budžetom od 1,2 miliona funti. Projekat traje do marta 2018. godine. Sve vijesti o dešavanjima u okviru projekta možete pratiti sa stranice ovog projekta na Facebooku.

Najnovije informacije o našem projektu Aktivni građani pronađite ovdje.

Lansiranje obuka

Konferencija mladih zapadnog balkana

Podijelite sadržaj