U okviru priprema za predstojeći Samit o Zapadnom Balkanu koji se u julu 2018. godine održava u Londonu, a u skladu s našim programom osnaživanja društva, British Council u saradnji s Regionalnim uredom za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) je organizovao Konferenciju mladih Zapadnog Balkana u Prištini, 26. i 27. marta 2018.  Na konferenciji, mladi i omladinske organizacije ove regije su osmislili preporuke politika i poruke koje će u Londonu biti uručene vladama Zapadnog Balkana. 

Konferencija je bila usmjerena na iznalaženje načina za pružanje podrške mladima i omladinskim organizacijama ove regije. Pružila je priliku za zajedničko osmišljavanje načina da se mladim građanima ove regije omogući da u Berlinskom procesu učestvuju i kroz formuliranje i nadgledanje politika čiji su korisnici.

Konferencija mladih Zapadnog Balkana je označila vrhunac British Council projekta Active Citizens koji pruža priliku mladim da prezentuju svoje prijedloge donosiocima odluka iz regije. 

Među 26  govornika Konferencije nalazili su se i Clare Sears, direktorica British Councila za Zapadni Balkan, Peter Bainbridge, zamjenik direktora Odjeljenja za Zapadni Balkan britanskog ministarstva vanjskih poslova, te Ɖuro Blanuša, generalni sekretar RYCO-a.

Učesnicima Konferencije, njih gotovo 100 pridružili su se predstavnici regionalnih organizacija i inicijativa, kao i ključni međunarodni partneri za razvoj koji u ovoj regiji rade sa mladima i za mlade. Zajedno su razvili preporuke i poruke za vlade Zapadnog Balkana, koje povećavaju domet glasova mladih, inkorporiraju najnovije istraživanje o politikama i učešću mladih, i podstiču zajedničko razumijevanje za rješavanje ključnih izazova i prioriteta zajedno. Razvijena platforma zatvara jaz između politike i prakse i obezbijediće da postoje efektivni mehanizmi za glasove mladih na tom putu.

Clare Sears, direktorica British Councila za Zapadni Balkan, povodom održavanja ove Konferencije je izjavila: “Oduševljeni smo što tolikim mladim glasovima ove regije pružamo platformu za doprinos Samitu o Zapadnom Balkanu”. 
RYCO generalni sekretar  Blanuša, rekao je:  “Kao jedan od najopipljivijih rezultata Berlinskog procesa, RYCO je danas potpuno funkcionalna platforma za saradnju mladih i proces pomirenja u regiji. To donosi nove pozitivne perspektive za njihove građane, posebno za mlade ljude.”
Podijelite sadržaj