Program “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” ima za cilj doprinijeti jačanju otpornosti država, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posljedica, kroz korištenje i promoviranje nauke i naučnih saznanja. Tematski, program će se fokusirati na pandemiju virusa COVID-19 i njene negativne posljedice, povezujući različite sektore i teme, kao što su životna sredina, zdravstvo, obrazovanje, rod itd.

Kroz dva različita ciklusa intenzivnih onlajn obuka, program će jačati kapacitete mladih istraživača i istraživačica za sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika, te učinkovitije komuniciranje nauke široj javnosti. Obuku će u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana proći do 50 mladih istraživačica i istraživača.

Program će povezati žene iz akademske zajednice i kreirati mrežu koja će služiti kao izvor podrške, informacija i zajedničkog djelovanja u periodu pandemije, kao i poslije pandemije. Niz online diskusija i predavanja bit će organiziran s ciljem da se razgovara o izazovima s kojima se naučnice i istraživačice suočavaju tokom pandemije, istraže rodno-senzitivni odgovori na COVID-19, te procijene moguće negativne posljedice pandemije na rodnu ravnopravnost.

Program će uključiti i podržati studente i studentkinje dodiplomskih i diplomskih studija da primijene naučna saznanja u rješavanju stvarnih problema. Organiziraćemo takmičenje koje će studentima pružiti priliku da kreiraju prijedloge javnih politika usmjerene na rješavanje problema izazvanih pandemijom COVID-19, dodatno razviju vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema, kao i komunikacijske vještine, te pohađaju online obuke u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Istraživanje o uticaju pandemije virusa COVID-19 na mlade postavit će mlade ljude u fokus politika za oporavak od posljedica ove pandemije. Koristit će se pristup “građanske nauke”, koji podrazumijeva aktivno uključivanje mladih u rane faze istraživačkog procesa, od dizajniranja samog upitnika, validacije rezultata, do analize i prezentiranja rezultata istraživanja. Istraživanje će mladim aktivistima biti snažan argument u naporima da kreatori javnih politika, lideri civilnog sektora i donatori u njihovim politikama i programima za oporavak od pandemije COVID-19 uzmu u obzir potrebe i brige mladih, a naročito mladih žena. 

Konačno, cilj programa je podizanje svijesti kreatora javnih politika, donatora i nevladinih organizacija o značaju nauke i naučnih saznanja za donošenje odluka.

Podijelite sadržaj