British Council poziva mlade i talentirane studente i studentice osnovnih i master studija da kreiraju prijedloge praktičnih politika koji se tiču izazova nastalih uslijed pandemije virusa COVID-19.

Osim mogućnosti da pokušaju riješiti neke od najvažnijih problema s kojima se svijet danas suočava, ovo natjecanje bit će i prilika za umrežavanje uspješnih studenata iz različitih naučnih oblasti i osvajanje online kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. 

Što je studentsko natjecanje Izazov COVID-19?

Studentsko natjecanje Izazov COVID-19 posvećeno je kreiranju prijedloga praktičnih politika s ciljem rješavanja najvećih izazova današnjice. Natjecatelji/ce trebaju dostaviti svoje prijedloge praktičnih politika u skladu sa smjernicama (vidjeti ispod) do 8. decembra 2020. Pet prvoplasiranih timova ili samostalnih prijava dobit će priliku da sudjeluju u online finalu natjecanja gdje će u tri minute predstaviti svoje ideje žiriju u kome će biti kreatori praktičnih politika, lideri iz civilnog sektora i predstavnici donatorske zajednice. Online natjecanje će biti održano u drugoj polovici januara 2021. godine.

Zašto studentice i studenti trebaju sudjelovati u ovom natjecanju?

Neki od razloga zbog kojih se treba prijaviti na natjecanje uključuju:

  • priliku za pohađanje online kurseva - prvoplasirani tim osvojit će vaučer u vrijednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrijednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
  • prijedlog rješenja bit će objavljen u British Council online zbirci svih prijedloga praktičnih politika finalnog natjecanja
  • umrežavanje s drugim studentima i studenticama iz različitih akademskih oblasti
  • razvoj vještina kritičkog mišljenja, rješavanja problema i komunikacije.

Što su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog natjecanja, “izazovi” su tematske cjeline u okviru kojih natjecatelji/ce trebaju izabrati određen problem i pokušati ga riješiti kroz svoje prijedloge praktičnih politika. Tematske cjeline natjecanja su sljedeće:

Izazov #1: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz jačanje društvene pravde i zaštitu najranjivijih?

Pandemija je imala daleko veći utjecaj na marginalizirane i ugrožene grupe. Iz cijelog svijeta možemo naći dokaze o zabrinjavajućoj situaciji kada je riječ o zdravlju, psihičkom stanju, društvenim i ekonomskim prilikama ljudi koji pripadaju manjinskim zajednicama, uključujuči Rome, starije ljude, maloljetnike, migrante i izbjeglice, zatvorenike, osobe sa invaliditetom, seksualne radnike, ovisnike o drogama, osobe koje žive u siromaštvu, osobe koje rade u neformalnoj ekonomiji, beskućnike i druge.

Na koje načine možemo pomoći ugroženim grupama? Kako možemo brinuti o ljudima koji ne mogu brinuti o sebi ili imaju nikakav ili limitiran pristup njezi? Koje se mjere mogu uvesti kako bi se zaštitili radnici u neformalnoj ekonomiji? Kako možemo osigurati da sva djeca imaju pristup online učenju? Kako možemo osigurati da obitelji s djecom koje imaju niže prihode imaju stalan izvor prihoda? Kako možemo osigurati stalan pristup zdravstvenoj njezi pacijentima koji nisu COVID-19 pacijenti? Kako se psihološka podrška može pružiti onima kojima je neophodna? 

Izazov #2: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promjene?

Uz pandemiju, u isto vrijeme suočavamo se i s do sada nezabilježenim izazovima koji se tiču klimatskih promjena, što se može vidjeti kroz porast temperature, otapanje ledenog pokrivača, zagrijavanje oceana i ekstremne vremenske uvjete.

Kako je pandemija utjecala na klimatske promjene i obratno? Koji je najbolji način da se riješi problem ogromnog broja hirurških maski i druge medicinske opreme koja završava na deponijama? Kako možemo oporaviti ekonomije od pandemije na način da postanu više „zelene“, „čiste“, „zdrave“ i „otporne“? Kako možemo unaprijediti naše kapacitete za ublažavanje i adaptaciju klimatskim promjenama kako bismo bili bolje pripremljeni da odgovorimo na izazove koji se tiču klimatskih promjena?  Postoje li mjere za privredu, javne institucije i domaćinstva koje bi pomogle da se sačuva naša životna sredina?

Tko se može prijaviti na natjecanje? 

Sve studentice i studenti osnovnih i master studija na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini (državnim i privatnim) mogu se prijaviti na natjecanje. Studenti moraju imati između 18 i 30 godina u trenutku isteka roka za slanje prijave na natjecanje (8. decembar 2020.).

Da li je ovo natjecanje za individualne prijave ili timove?

Na natjecanje se studenti i studentice mogu prijaviti i samostalno i kao dio tima od najviše tri člana/članice. Posebno ohrabrujemo timove koji uključuju studente i studentice s različitih fakulteta da se prijave. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave.

Kako se prijaviti?

Pažljivo proučite detaljne instrukcije za natjecanje, kao i aplikacioni formular i pošaljite nam svoju prijavu, s osnovnim informacijama o članovima/članicama tima, do 8. decembra 2020. na Ivan.Koroman@britishcouncil.ba.

Koji su najvažniji datumi u ovom procesu?

  1. Pošaljite aplikaciju do 8. decembra 2020.
  2. Izabrat ćemo pet najinspirativnijih prijedloga do 20. decembra 2020. 
  3. U januaru 2021. bit će pripreme za veliko finale.
  4. U januaru 2021. na online natjecanju finalisti/ce predstavljaju žiriju svoje ideje tokom trominutne prezentacije.
  5. U februaru 2021. objavljujemo online zbirku svih prijedloga praktičnih politika koji su ušli u finalno natjecanje.

Studentsko natjecanje: Izazov COVID-19 je dio programa “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” (SEP), koji finansira i implementira British Council.