British Council objavljuje poziv mladim istraživačima i istraživačicama za dva programa obuke:

Obuka mladih istraživačica i istraživača za djelotvornije komuniciranje nauke i javni angažman

Program obuke ima za cilj poboljšanje sposobnosti mladih istraživača i istraživačica da djelotvorno komuniciraju nauku široj javnosti. Obuka je namijenjena mladim istrazivačicama i istraživačima (koji su stekli PhD diplomu u proteklih osam godina) iz svih disciplina.

Obuka će se izvoditi u suradnji s University of West England (UK) i organizacijom ThinkWrite(UK).

Obuka mladih istrazivača i istraživačica za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika

Program obuke ima za cilj jačanje sposobnosti mladih istraživačica i istrazivača za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju praktičnih politika, i za djelotvornije komuniciranje s kreatorima praktičnih politika.

Obuka je namijenjena mladim istrazivačima i istraživačicama (koji su stekli PhD diplomu u proteklih osam godina), a koji se bave istrazivačkim radom u sljedećim oblastima: zdravstvo, socijalna politika, obrazovanje, životna sredina, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda, ekonomija itd.

Obuka će se realizirati u suradnji s Dods Parliamentary Communications (UK).

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 1. decembar 2020., do 23.00 CET.

Podijelite sadržaj