Ukoliko bi vaša institucija visokog obrazovanja željela da razvije saradnju sa univerzitetima u UK, bilo da je riječ o mobilnosti osoblja i studenata, zajedničkim programima, istraživačkoj saradnji ili izgradnji kapaciteta, evo nekih mogućnosti koje vam mogu pomoći.

Erasmus+

Više od 25 godina, Evropska unija finansira program Erasmus kako bi promovirala mobilnosti studenata i osoblja i među-institucionalnu saradnju diljem Evrope i izvan nje. Novi program (Erasmus+) nudi institucijama visokog obrazovanja u i izvan Evrope više prilika za zajednički rad nego ikad ranije, oslanjajući se na iskustvo i uspjeh prijašnjih programa EU: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.  

Dostupna su finansijska sredstva koja će podržati razmjenu studenata i osoblja između visokoobrazovnih institucija iz država članica EU i država izvan EU; zajedničke postdiplomske i doktorske studije; te među-institucionalna partnerstva.  Dijelom ovih sredstava upravlja direktno Evropska komisija. U Ujedinjenom Kraljevstvu, program Erasmus+ vodi Nacionalna agencija Ujedinjenog Kraljevstva (UK National Agency), partnerstvo između British Council-a i Ecorys-a. British Council vodi decentralizovane aktivnosti u okviru programa Erasmus+ za visoko obrazovanje.

Međunarodna kreditna mobilnost

Po prvi put, program Erasmus+ podržava razmjenu osoblja i studenata između ("programskih") zemalja članica EU  i ("partnerskih") zemalja izvan EU kroz aktivnost pod nazivom međunarodna kreditna mobilnost. Partnerske zemlje učesnice su navedene na internetskoj stranici a ovdje možete vidjeti i programske zemlje.

Aplikacije za ova finansijska sredstva mogu podnijeti samo institucije iz "programskih" zemalja. Međutim, institucije koje već imaju uspostavljene veze sa univerzitetima u UK bi mogle razmisliti o ovim sredstvima kao jednom od načina jačanja među-institucionalnih veza i potencijalnih budućih istraživačkih i predavačkih partnerstava. Ukoliko trenutno nemate nikakvih veza sa univerzitetima u UK, ali biste bili zainteresovani da ih do neke mjere razvijete korištenjem finansijskih sredstava iz programa Erasmus+, molimo posjetite internetsku stranicu o mogućnostima uspostave partnerstva kako biste preuzeli i popunili obrazac o mogućnostima uspostave partnerstva.

Ukoliko želite informacije o zajedničkim programima, prilikama za izgradnju kapaciteta ili ostalim programima molimo pogledajte vodič Evropske komisije za rad sa evropskim institucijama visokog obrazovanja u okviru programa Erasmus+, a ukoliko se nalazite u jednoj od 27 partnerskih zemalja, možete kontaktirati vaš lokalni ured za program Erasmus+.

Horizont 2020

Horizont 2020 (Horizon 2020) je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije ikad pokrenut, sa budžetom od gotovo 80 milijardi eura koji će biti dostupan u periodu od sedam godina (od 2014. do 2020.) – pored privatnih investicija koje će ovaj novac privući. On obećava više prijelomnih događaja, otkrića i postignuća koja će biti vodeća u svijetu iznošenjem odličnih ideja iz laboratorije na tržište.

Spajanjem istraživačkog rada i inovacija, Horizont 2020 pomaže ostvarivanju naučne izvrsnosti i liderstva u industriji  te se hvata u koštac sa nekim od najvećih izazova sa kojim se naša društva suočavaju. Cilj je da se evropskim i svjetskim istraživačima omogući zajednički rad kako bi proizveli svjetski renomirane naučne radove, uklonili prepreke ka inovacijama i olakšali privatnom i društvenom sektoru zajednički rad na pronalaženju inovacija. 

Horizont 2020 nudi različite mogućnosti za saradnju sa institucijama izvan EU. Međutim, primjenjuju se različita pravila u zavisnosti od regije, pravnog i ekonomskog statusa. 

EURAXESS UK

"Euraxess je inicijativa EU koja podržava internacionalnu mobilnost i profesionalno usavršavanje istraživača.  

British Council upravlja internetskom stranicom Euraxess u UK koja sadrži informacije o istraživačkom prostoru u UK, 

praktične informacije za mobilne istraživače i bazu podataka koju je moguće pretraživati o radnim mjestima i prilikama za finansiranje međunarodnih istraživačkih projekata.  "

Podijelite sadržaj