ProAccession

ProAccession je osmišljen s ciljem unapređenja vještina i efikasnosti uposlenika u javnom sektoru, s fokusom na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i agencije za provedbu zakona u BiH. Projekat uključuje neintenzivnu obuku iz komunikacijskih i diplomatskih vještina u skladu s prioritetima dogovorenim s lokalnim partnerima. Istovremeno se obezbjeđuje intenzivna obuka  instruktora u okviru datih institucija: kroz jačanje kapaciteta lokalnih instruktora osigurava se nastavak rada na obuci iz komunikacijskih i diplomatskih vještina unutar državnih institucija.

Obuka uključuje niz tema sa fokusom na komunikacijske i dimplomatske vještine u kontekstu Euroatlantskih integracija. Teme su:

 • Prezentacijske vještine
 • Vještine vođenja i učešća na sastancima
 • Formalna korespondencija
 • Vještine lobiranja i uticaja
 • Vještine pregovaranja
 • Vještine pisanja projektnih prijedloga
 • Vještine liderstva
 • Vještine upravljanja projektima
 • Vještine monitoringa i procjene projekata
 • Organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom
 • Vještine učešća na konferencijama i debatama
 • Vještine upravljanja konfliktom

Naši ključni partneri u implementaciji ovih aktivnosti su Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, SIPA BiH, Granična policija BiH, Agencija za podršku policijskim agencijama BiH, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Služba za odnose sa strancima BiH i Agencija za državnu službu BiH.

Program ProAccession osmišljen je u skladu s potrebama partnerskih institucija i prilagođen potrebama radnog konteksta relevantnih ministarstava i agencija.

Za više informacija molimo kontaktirajte Amilu Lagumdžiju.

Podijelite sadržaj