Program Škole za 21. vijek nije kreiran samo kako bi djecu podučio osnovama kodiranja već sa ciljem da ostvari veći pozitivan uticaj na društva u kojima djeca žive. Našim programom ćemo u naredne tri godine doprijeti do milion djece, i iako je ovaj broj impresivan još smo ponosniji na to što djeca usvajaju principe kritičkog razmišljanja i rješavanja problema i primjenjuju ih na svakodnevne životne situacije. Saznajte više o uspješnim pričama koje dolaze iz naših škola.

U ovom odjeljku