Danas je udio žena u IT sektoru između 20 i 30 procenata širom svijeta, a predviđa se da će u slijedećih 5-10 godina taj udio iznositi čak 40 procenata! U Evropi, rodni jaz u STEM industrijama (nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika) posebno je velika u informacionim i komunikacionim tehnologijama. Pročitajte priče o uspješnim ženama iz IT industrije, naučite više o rodnom jazu i kako naš program doprinosi smanjenju rodno zasnovanog jaza u ovim oblastima. 

Podijelite sadržaj