Naša medijska situacija je takva da su mladi mediji, a prije svega mediji ZA mlade, koje kreiraju mladi, gotovo nevidljivi, ekonomski neodrživi i postoje samo zahvaljujući ogromnoj volji pojedinaca koji su spremni da ulažu sebe dalekoiznad svojih kapaciteta jer su uvjereni da mogu napraviti pozitivnu promjenu. Za ovakve medije je vrlo malo programa podrške, a vrlo često programi podrške su takvi da ne slušaju mlade redakcije i njihove realne potrebe – već ih medijski stručnjaci kreiraju na osnovu svojih uvjerenja i predrasuda o tome kako mladi mediji trebaju izgledati. A medijska situacija se svakodnevno mijenja, trendovi se mijenjaju, a vrlo često su programi koji se nude zastarjeli ili ne odgovaraju realnosti jedne male i prije svega volonterske redakcije, kakve su većinom omladinske redakcije u Srbiji.

Media for All tim kontinuirano SLUŠA redakcije, prati njihove potrebe i želje i pokušava da nam pruži podršku u smjeru koji smo mi odredili. Ne utiče na našu uređivačku politiku, ne nameće nam teme ni sadržaje, niti daje “recepte” kako se nešto MORA uraditi, nego jednostavno pita – šta vam je potrebno i kako vam možemo pomoći? I to je jako dragocjeno.

Posljednjih godina, otkako je naša redakcija dio ovog programa,učestvovali smo u raznim aktivnostima i sve nam je bilo vrlo značajno. Naravno da je finansijski dio važan i da bez podrške malih grantova ne bismo mogli ostvariti mnoge stvari, pa čak ni nabaviti opremu koja nam je potrebna za svakodnevni rad, ali ono još važnije od toga je što nam je pruženo znanje, kao i mogućnost za umrežavanje.

Bili smo u mogućnosti da sarađujemo prekogranično i razmjenjujemo iskustva, da učimo u Londonu od sjajnih stručnjaka, a imali smo mogućnost i za rad sa mentorima i mentoricama i taj dio nam je bio i najkorisniji zato što su sve sesije bile usmjerene na konkretne izazove sa kojima se susreće konkretna redakcija, kao i na razvoj naših ideja i kapaciteta. Sve praktično, sve korisno.

Također, učešće u ovom programu dalo nam je priliku da istražujemo i radimo na temama koje su važne i društveno relevantne, što opet nije toliko često da mladi mediji dobiju grant i u okviru aktivnosti imaju slobodan izbor da se bave “teškim” temama koje nisu komercijalne i ne donose puno klikova. Važan aspekt programa - podrška koja nije bila uslovljena kvantitativnim indikatorima, brojem sviđanja ili dijeljenja na društvenim mrežama, i usmjerenost na kvalitet sadržaja koji se proizvodi. Rijetki su programi koji njeguju kvalitet ispred kvantiteta, što je velika vrijednost Media for All (i Media for Youth).

Podijelite sadržaj