Mladima u medijima potrebna je podrška na svim nivoima. Stoga sam kao novinarka i urednica, još uvijek na početku karijere, smatrala da je učešće u Media for All odlična prilika za mene i moj tim. Kao omladinska redakcija, svakodnevno se trudimo da poboljšamo svoj rad, a Media for All programi su bili prilika koja će nam donijeti mnogo novog znanja i iskustva. Koncept koji nudi saradnju sa medijima i organizacijama iz regiona mi je jako drag jer ti kontakti uvijek imaju i potencijal da postanu prijateljstva nakon projekta.

Kroz sve aspekte programa sam imala određenu vrstu podrške - što govori da je program sveobuhvatan. Za mene kao mladu osobu koja se bavi medijima i djeluje u jednom omladinskom lokalnom mediju, jako je važno sticanje iskustva van moje lokalne zajednice i uvid u druge načine rada. Time dobijam inspiraciju i motivaciju, ali i širim svoje vidike. Uz teorijsko nadograđivanje znanja i praktični rad, osjetila sam i podršku svih iz tima Media for All i vidjela da vjeruju u nas. Njihova podrška je također faktor koji utiče na konačni uspjeh. Osim trenera/ica, mentora/ki, predavača/ica i koordinatora/ki, koleginice i kolege iz drugih timova su također pružali podršku jedni drugima i sigurna sam da će ta podrška da se nastavi i u daljem radu svih nas.

Aktivnosti Media for All su osnažile cijeli moj tim, bez obzira ko od nas u njima učestvovao. Mi smo tim koji uči jedni od drugih, samim time su svi stekli bar dio znanja iz ovog programa. Media for All je u svakom smislu osnažio tim i redakciju Radija Active Zenica.

Pored toga, kada je moj lični razvoj u pitanju, aktivnosti ovog programa su dovele do većeg samopouzdanja u radu, razvoja novih vještina i korištenja stečenih znanja. Kroz rad sam se suočavala sa raznim izazovima, od kojih sam neke i ja sama sebi stvarala, te sam uz podršku tima Media for All iste i prevazilazila.

Mislim da je jako teško izdvojiti jedan dio programa kao najkorisniji, jer u svakoj aktivnosti ima nešto što doprinosi radu medija i redakcija koje učestvuju. Kao i u prethodno iznetim utiscima, akcent moram staviti na znanje koje se pruža učesnicima/ama, i to od strane iskusnih profesionalaca. Bez obzira koliko kao novinari/ke znamo svoj posao, bavimo se nečim u čemu uvijek treba nadogradnje i što se često mijenja s trendovima. Kombinacija znanja i iskustva koja se pruža ovim programom je nešto, vjerujem, svima najkorisnije u poslu kojim se bavimo.

U Bosni i Hercegovini je za kvalitetan rad jako bitno neformalno obrazovanje. U poslu kao što je novinarstvo, znanje se ne može steći samom teorijom.  Zato je važno od koga učimo i čiji rad analiziramo s ciljem da kreiramo kvalitetan sadržaj za svoje medije. Mladi  kroz ovaj program dobijaju pristup dobrim modelima na koje se mogu ugledati i od kojih mogu učiti. Ono što je još mladima bitno danas jeste atmosfera u kojoj rade, a kroz Media for All uz svo znanje dobijaju i opuštenu atmosferu za rad kao i slobodu – bez uticaja na izbor tema i uređivačku politiku. Također nešto što se stiče godinama su kontakti, a učešćem u ovom programu mladi su dobili mnoštvo prilika za umrežavanje.

Podijelite sadržaj