A hand holding a mobile phone filming a blonde woman and dark haired man, the subjects are out of focus

Šta je Aktivno izvještavanje građana? 

Radeći sa građanima na pričama ili pitanjima koja ih interesuju ili ih brinu, mediji izvještavaju zajedno sa svojim publikama, a ne samo o njima. Davanje prilike građanima da predlože teme, prilože dokumentaciju, svjedočenja ili druge dokaze, pomaže medijima da istraže i izveštavaju o pitanjima od interesa za njihovu zajednicu. 

Alat za Aktivno izvještavanje građana

Naš partner BIRN (Balkanska istraživačka mreža) razvio je alat za Aktivno izvještavanje građana (ECR). To je online platforma koja medijima pomaže da pitaju svoje publike o njihovim temama ili interesovanjima. To je također alat koji građani mogu iskoristiti da prijave bilo kakva pitanja ili oblasti koje ih brinu na bezbjedan i siguran način. 

Koristeći ovaj online alat, novinari i novinarke mogu razvijati različite vrste istraživanja, anketa i drugih načina za uključivanje građana. Alat također omogućava medijima da analiziraju informacije i podatke koje su prikupili prije nego što ih iskoriste za izvještavanje.

Preko 20 medija sada koristi ECR alat. Naš partner BIRN pruža usluge obuke i mentorstva o načinu korištenja alata za razvoj priča, ali i za promociju priča publikama. Mediji su počeli koristiti ECR alat i već su izradili članke na osnovu tema koje su njihove publike predložile. 

Mediji iz različitih zemalja u regiji također rade zajedno na kreiranju priča od zajedničkog interesa. Koristeći ECR alat, mediji su odabrali teme od interesa i podijelili relevantne informacije s partnerskim zemljama za kreiranje priča koje oslikavaju iskustva i interese svih njihovih publika na Zapadnom Balkanu. 

Podijelite sadržaj