Three people seated around a low table

Preko pedeset medija na Zapadnom Balkanu koristi online platformu kako bi svoje publike pitali koje  teme ih zanimaju, ali i kako bi zatražili dokumentaciju, svjedočenja ili druge dokaze za izvještavanje o pitanjima od interesa za njihove zajednice. 

Raspon priča je veoma širok, od izazova u vezi s nastavom kod kuće tokom pandemije, pitanja koja se tiču životne sredine odnosno zagađenja i upravljanja otpadom do klimatskih promjena, problema u saobraćaju, kruzera i zdravstvenih problema. Koristeći ECR alat, mediji su bili u mogućnosti pratiti priče, postavljati pitanja i tražiti rješenja za probleme lokalu. U nekim slučajevima, priču koju je objavio lokalni medij preuzimali su veći regionalni i nacionalni mediji, čime je priča stigla do većeg broja ljudi. 

U nastavku je izbor tema kojima su se mediji u regiji bavili.

Albanija

Info Elbasani koristio je ECR alat da istraži ilegalnu sječu šuma i probleme u oblasti upravljanja otpadom u svojoj regiji. Na ovaj način su dodatno istražili inicijalnu priču tako što su razgovarali s različitim izvorima, koristeći Zakon o slobodi informacija i postavljali pitanja zvaničnicima.  Odgovor na njihove priče je već realizovan na terenu, budući da je lokalna samouprava Gramša sad postavila kante za smeće u ruralnim i turističkim područjima. 

Pored upotrebe ECR alata, mediji također koriste fokus grupe za prikupljanje prijedloga za priče od interesa. Historia Ime objavila je reportažu o prvom lezbijskom paru koji je donio na svijet blizance u Albaniji i njihovoj borbi s pravnim sistemom za prijavu djece. 

Bosna i Hercegovina

ECR alat je sjajan način povezivanja s lokalnom zajednicom, iz bilo kog razloga. Visoko.co.ba iskoristila je ECR alat za izradu upitnika za potrebe drugog projekta koji provode u saradnji sa CPCD, a koji podržava Vlada Švedske. Upitnik se bavi ekološkim pitanjima u njihovom području. 

Kosovo

GracanicaOnline iskoristila je ECR alat za pribavljanje detaljnijih informacija od građana o tome kako na njih utiče industrijski otpad iz Kišnice koja se nalazi nadomak Gračanice. Fokus je bio na tome kako bivše poljoprivredno zemljište utiče na  zdravlje i dobrostanje građana.

GracanicaOnline nastavila je komunikaciju s građanima na temu zagađenja životne sredine, dovodeći ga u blisku vezu sa zdravljem građana. Visok nivo zagađenja vazduha na Kosovu uticao je na oboljele od virusne infekcije COVID-19, posebno na one koji su imali upalu pluća. O temi zagađenja životne sredine razgovarano je i na regionalnom nivou sa različitim ekspertima, kao i o načinima za poboljšanje situacije. GracanicaOnline učestvovala je u debati i producirala dva video priloga o ovoj diskusiji. 

Prilozi su na srpskom jeziku. 

ROMTEGRA je obilježila 8. april, Međunarodni dan Roma, uključivanjem građana i različitih ličnosti u diskusiju o tome da li ovaj dan treba obilježiti proslavom ili protestom. ROMTEGRA je iskoristila ECR alat za prikupljanje podataka od građana sa Kosova i iz Albanije, kao polaznu osnovu za televizijsku emisiju o debati koju su producirali. Program je na romskom jeziku.

Crna Gora

Boka News opsežno je koristila ECR alat za izvještavanje o različitim pričama od interesa za njihovu publiku. Istraživali su uticaj kruzera i predlagali načine za uspostavljanje održivih pristupa turizmu, renoviranje i brigu o kamenim zidinama u okviru zaštite arhitektonskog naslijeđa, sve do stavova građana o vakcinaciji protiv COVID-19.  Objavljivanjem ovih priloga podigli su svijest o ovim problemima u opštinama Tivat i Kotor i sa JP Morsko dobro. 

Priča o oštećenim zidinama emitovana je i u vijestima nacionalne televizije RTCG čime je dodatno podignuta svijest o ovom problemu. Uz dodatne doprinose građana, razmjenu fotografija i video snimaka, Boka News je bila u mogućnosti da dalje izvještava i dobije odgovor od lokalnih vlasti o datoj situaciji. 

Severna Makedonija

Kumanovo news istražilo je ilegalne deponije na severoistoku Severne Makedonije. U članku su predstavljeni analiza stanja, kao i infografika i fotografije koje su građani slali putem upitnika. Priča se takođe dotiče rešenja koja su građani predložili za rešavanje problema u oblasti upravljanja otpadom.

 

Srbija

Nova ekonomija iskoristila je ECR alat da istraži izazove onlajn nastave tokom pandemije iz različitih perspektiva.  U ovim člancima pažnju su usmerili na probleme sa kojima se suočavaju deca sa invaliditetom. Većina roditelja i nastavnika saglasna je da je ovaj metod nastave loše prilagođen njihovim potrebama, kao i da im nedostaje materijal za učenje. Sve to je nametnulo dodatni teret porodicama ove dece. 

 

 

 

Podijelite sadržaj