©

Informim.al

Romi obilježavaju Međunarodni dan romskog jezika svakog 5. novembra. U okviru programa Media for All sarađujemo sa nekoliko medijskih kuća koje proizvode vijesti o pitanjima koja se tiču romske zajednice i kreiraju sadržaje na romskom jeziku.

Možete pročitati o medijima koji koriste alat za aktivno izvještavanje građana (ECR), odnosno onlajn platformu koja povezuje medije sa njihovom publikom i pomaže im da izvještavaju o pričama koje su od interesa za lokalnu zajednicu:

Albanija

Informin.al je internet portal koji je postavila grupa mladih romskih i egipćanskih aktivista u gradu Elbasanu. Fokusira se uglavnom na socijalna i ekonomska prava zajednice.

Tim je objavio dvadeset članaka i video zapisa koristeći ECR alat. Bili su u mogućnosti da prikupe raznovrsniji sadržaj, predstave različite glasove koji govore o istoj temi i dobiju dublje i detaljnije informacije o pitanjima koja se tiču romsko-egipćanske zajednice.

Za Međunarodni dan romskog jezika portal je napravio video sa profesorima romskog jezika sa Univerziteta u Elbasanu.

Značajan uspjeh je postignut kada je jedna medijska kuća objavila da pripadnici romske i egipćanske zajednice sa invaliditetom koji ne umiju da čitaju i pišu ne mogu da dobiju vozačku dozvolu jer je teorijski test samo u pisanom obliku. Nakon što je članak objavljen, medij se sastao sa Direkcijom za drumski saobraćaj i dogovoreno je da će se test ubuduće nuditi u audio, a ne u pisanoj formi.

 

Tim Informin.al planira da nastavi da koristi ECR alat i u budućnosti jer im je pomogao da objave priče i prikupe informacije iz različitih izvora i od različitih ljudi. Članovi tima rade sa mentorima fondacije Thomson i BIRN-a na kreiranju serije podcasta za informisanje i podsticanje romske populacije u zemlji da se registruje tokom predstojećeg Nacionalnog popisa stanovništva 2022. godine.

 

Bosna i Hercegovina

Preko 70 odsto sadržaja romskog portala Udar posvećeno je manjinama, uglavnom romskoj zajednici. Koristeći alat za aktivno izvještavanje građana (ECR), portal se povezuje sa romskom zajednicom radeći sa dopisnicima i aktivistima koji izvještavaju o problemima sa kojima se suočava. Portal sada takođe proizvodi podcaste koji se fokusiraju na pitanja manjina i ljudskih prava.

Portal je objavio preko trideset članaka, od kojih su najznačajnija dva audio i dva video podcasta sa tri istaknute Romkinje i jednom TV novinarkom koje uređuju emisiju posvećenu manjinama. Napravili su i prvu u nizu ambicioznih multimedijalnih priča o otvaranju Evropskog romskog instituta za umjetnost i kulturu i Fonda za obrazovanje Roma u Beogradu.

Koristeći ECR alat, portal Udar je uspostavio bliže veze sa romskom zajednicom i redovno objavljuje priče i teme koje oni predlažu.

Kosovo

Romtegra je iskoristila svoju emisiju pod nazivom „Reaguj“ da bi se založila za pronalaženje rješenja o problemima sa kojima se suočavaju zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Emisija je debatnog karaktera.

Pomoću ECR alata, tim je bio u mogućnosti da koristi informacije iz upitnika koje su građani popunili za ispitivanje gostiju u studiju. Takođe su snimili intervjue sa građanima, političkim predstavnicima i ljudima iz organizacija civilnog društva koje predstavljaju tri zajednice.

Prvobitno je Romtegra emitovala svoje emisije na internet stranici svog partnera, Radio Romano Avazo, jer nisu imali svoju internet stranicu. U sklopu programa Media for All, oni sada imaju svoju internet stranicu (), ali nastavljaju da dijele sadržaj na stranici.

Za obilježavanje dana romskog jezika, Romtegra je organizovala cjelonedjeljni program koji uključuje poznate romske ličnosti, igre, pjesme i poeziju na romskom jeziku i istražuje istoriju, upotrebu i vrijednosti romskog jezika.

Crna Gora

Koristeći alat za aktivno izvještavanje građana, novinska agencija MINA, sa sjedištem u Podgorici, značajno je unaprijedila svoju vezu sa romskom zajednicom u Crnoj Gori.

Članke koje proizvodi MINA kao novinska agencija preuzimaju i drugi mediji. Izradom sadržaja za i o romskoj zajednici, više članaka je objavljeno u glavnim medijima.

Agencija je radila sa nevladinim organizacijama i aktivistima na identifikaciji ključnih problema i tema o kojima treba izvještavati. Objavili su članke i video zapise o pristupu obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju.

I novinska agencija i portal Romanet su imali dodatnu korist jer su koproducirali većinu video zapisa. To je značilo da je sadržaj prepoznat među romskom zajednicom u Crnoj Gori. Tim MINA News-a je takođe imao priliku da na portalu podijeli svoje stručno znanje i iskustvo o tehnikama produkcije sa svojim mlađim kolegama.

Podijelite sadržaj