Lokalni mediji, elektronski, emiterski i štampani, predstavljaju važan izvor informacija za veliki broj ljudi na Zapadnom Balkanu. 

Cilj programa Media for All je da podrži nezavisne medije u izradi poslovnih i operativnih modela kroz obuku, stručno mentorstvo i male grantove kao podršku realizaciji planova poslovanja. 

Zajedno s našim partnerima, Thomson Foundation, radimo s 55 odabranih medija na Zapadnom Balkanu i pomažemo im da postanu otporniji kako bi ostvarili bolju saradnju s građanima i realizovali različite sadržaje za sve građane. Nakon tromjesečnog, intenzivnog mentorskog programa koji je obuhvatao obuku, razvoj ideja i podršku, mediji sada realizuju svoje planove poslovanja. 

Medijima će i dalje biti na raspolaganju obuka i podrška tokom jednogodišnjeg perioda za realizaciju njihove poslovne ideje. To obuhvata i program e-učenja kako bi se medijima prenijeli znanje i vještine u različitim oblastima uključujući i menadžment i poslovanje, kao i praktični mentorski rad s njihovim mentorima. 

 

Podijelite sadržaj