Za projekat Media for All čula sam prije dvije godine, kada je TV Mitrovica postala dio istog. Kada sam čula za mogućnosti koje nudi, pomislila sam da bi to bilo dobro za mene lično i za medij za koji radim. Na TV Mitrovica sam koordinatorica programa za Aktivno građansko izvještavanje (ECR) i smatram da je ovo jedno od najboljih iskustava koje sam imala tokom višegodišnjeg rada u medijima.

Pohađala sam mnoge obuke koje je program nudio tokom ove dvije godine i vjerujem da mi je to bila najveća podrška. Mnogo sam naučila, a učim i dalje čak i na online kursevima koje nudi ovaj program. Trudila sam se da ne propustim nijednu priliku ili aktivnost ponuđenu u okviru programa, jer sam to smatrala vrlo vrijednim za moj lični i profesionalni razvoj.

Učestvovala sam i u mentorskom programu. Ranije nisam čula za ovakvu priliku. Bilo je to izuzetno iskustvo za mene, na čemu sam veoma zahvalna programu Media for All. Smatram da je bio itekako potreban; imala sam velike koristi od ovog programa.

Zahvaljujući brojnim obukama koje sam prošla, postala sam mnogo svjesnija rodnih pitanja, diskriminacije, dezinformacija, važnosti proizvodnje multimedijalnih sadržaja, važnosti istraživanja i provjeravanja činjenica, inkluzivnosti u izvještavanju, etičkih pitanja, sigurnosti novinara i mnogih drugih.

Lično sam imala mnogo koristi; otvorile su se nove mogućnosti, upoznala sam mnoge stručnjake i stručnjakinje, profesionalce i profesionalke iz različitih oblasti, žene i djevojke iz medija sa Kosova i iz regije, imali smo sastanke, diskusije, razgovarali smo o mogućnostima umrežavanja, počela sam da se uključujem u regionalne saradnje, prekogranične priče, a sve se to dogodilo zahvaljujući programu Media for All.

Što se tiče medija, mislim da je obuka osoblja najkorisnija, a tu smo podršku imali od programa Media for All. Smatram da je to bilo izuzetno korisno jer, što su novinari i novinarke nekog medija profesionalniji, to će biti kvalitetnija i novinarska produkcija, a samim tim će rasti i povjerenje javnosti u medije.

S druge strane, upotreba ECR alata bila je još jedna prednost u ovom programu, koju do tada nismo praktikovali. Time je ne samo povećan angažman građana na Televiziji, nego je i izvještavanje postalo bolje. Građani su počeli sa nama dijeliti brige koje su imali u svojim zajednicama, bilo da se radilo o otpadu, okolišu, ekonomiji ili drugim problemima s kojima su se suočavali u svakodnevnom životu i za koje su tražili rješenja. ECR je dao priliku građanima Mitrovice da se uključe u izvještavanje.

Lično smatram da je, pored obuka, mentorstvo bilo najvrjedniji aspekt ovog programa. Smatram da sam vrlo sretna što sam imala ovu priliku.

Podijelite sadržaj