Zašto si se prijavila za ulogu polaznika u mentorskom programu za žene u medijima na Zapadnom Balkanu?

Ima više razloga ali dva su glavna.

Prvo, radim kao producentica  u RTV PULS i učestvovala sam u produkciji više emisija koje govore o rodnoj ravnopravnosti.  Uvidjela sam da tu postoje specifičnosti koje imaju uticaj na produkciju ali i na gledaoce. Prvo, na teritoriji gdje ja živim stopa nataliteta je veća nego u drugim oblastima gdje Srbi žive. Drugo, djevojke se udaju mlađe i postaju majke kao relativno mlade u odnosu na prosjek. Treće, status žene je zastao negdje između tradicionalnog i modernog, Uloga medija je upravo u tome da pomognu osnaživanje  žena i oslobađanje od starih, balkanskih stega, te da pomognu ženama da se izbore za to da im društvo prizna njihov doprinos kako u kući tako i na poslu, i u javnosti, i tako konačno postanu ravnopravne sa muškarcima, ne samo na papiru.

Sa druge strane, diplomirala sam na Pravnom fakultetu i oduvijek su me interesirala „ženska prava“ i njihova primjena i zaštita.

Da li je rad sa tvojom mentoricom pomogao u tvom ličnom i profesionalnom razvoju?

Najvažnije kod moje mentorice Maše je upravo to što je pronašla način kako razumjeti moje potrebe u jednoj specifičnoj i za nju nepoznatoj sredini.

Nakon toga su svi njeni savjeti i preporuke bili važni i korisni jer su bili konkretni, praktični i primjenjivi.

Opiši nam ukratko vaš postignuti uspjeh u mentorskom paru.

Sada  daleko više čitam na internetu o rodnoj ravnopravnosti i u svim vijestima, reportažama, emisijama koje radi RTV PULS insistiram na tzv. ženskom uglu i adekvatnoj zastupljenosti žena kao sagovornica i heroina u našim pričama. Zahvaljujući podršci menadžmenta naše kompanije, mislim da sam na putu da pozicioniram pitanje rodne ravnopravnosti kao jedan od prioriteta naše produkcije.

Da li ste došli do novih ideja, pokrenuli nove aktivnosti, saradnje i/ili projekte ili ih namjeravate pokrenuti, kao rezultat umrežavanja sa ljudima okupljenim oko našeg programa?

Kao što sam već rekla, sa Mašom je sve konkretno i praktično, upravo sam počela da radim kao autor na jednoj fenomenalnoj priči „Žena u očima ginekologa“, o jednom vrsnom ljekaru koji je umjesto da svoje penzionerske dane provodi u šetnji ili igri sa unučićima došao iz Leskovca kod nas u Pasjane, kako bi kao vrsni ljekar pružao ginekološko-akušerske usluge pacijenticama ali i učio mlađe kolege tom poslu ili bolje reći humanoj misiji.

Takođe pripremam jedan malo ozbiljniji projekat koji će biti zasnovan na terenskom istraživanju o položaju, problemima i potrebama pripadnica srpske nacionalnosti u Kosovskom Pomoravlju odnosno regionu Gnjilana, i nadam se da ćemo za njegovu realizaciju dobiti vašu podršku koja bi meni, a i medijskoj kući u kojoj radim, bila od velike pomoći i velikog značaja.

Da li su tvoja očekivanja od mentorskog programa ispunjena?

Na samom početku nisam ni znala šta da očekujem, ali sada, sada mogu samo da kažem da zaista ne nalazim prave riječi koje bi predstavile moju ogromnu zahvalnost vama i mojoj mentorici Maši Mileusnić, kojoj dugujem mnogo, za sve njene praktične i primjenjive savjete, objašnjenja, za podršku i prenošenje njenog prebogatog novinarskog iskustva...Još jednom hvala vam na predivnom iskustvu, koje bih preporučila svima koji žele napredovati kako u profesionalnom tako i u ličnom razvoju.

Podijelite sadržaj