Komponenta našeg programa Media for All koja se odnosi na rodnu ravnopravnost bavi se nejednakostima u iskustvima novinara i novinarki, urednika i urednica, menadžera i menadžerica kroz obuku, umrežavanje i mentorstvo. Sarađujemo s medijima iz regije Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) na uvođenju etičkih i uređivačkih politika u cilju predstavljanja različitosti i različitih mišljenja njihovih publika. 

British Council radi u partnerstvu s Thomson Foundation, BIRN i INTRAC na realizaciji programa Media for All koji finansira Vlada Velike Britanije. Podržavamo medije u postizanju finansijske i strukturne otpornosti i unapređenju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, što im omogućava da produciraju kvalitetniji, relevantniji i rodno osjetljiviji sadržaj koji privlači i uključuje nove publike, uključujući žene, mlade i marginalizovane grupe.  

Naša vodeća ekspertica za rodna pitanja, Lejla Hadžiahmić, objašnjava šta je to što radimo kako bismo osigurali da rodna ravnopravnost bude adekvatno zastupljena. 

Rodna istraživanja- gdje se trenutno nalazimo

Na programu Media for All prepoznajemo da je ravnopravnost važna ne samo kao komponenta politika, već i sama po sebi. Rodna ravnopravnost u medijima predstavlja moćan cilj, jer mediji oblikuju naša društva putem sadržaja koji prezentiraju svojim publikama. Mediji mogu biti instrument za promjenu u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti, ili nasuprot toga, mogu doprinijeti održavanju postojećeg stanja gde se muškarci nalaze na položajima na kojima se odlučuje a žene su isključene i obesnažene.

Naše istraživanje u sektoru medija na Zapadnom Balkanu potvrdilo je postojanje rodne neravnopravnosti i različitih vidova nevidljivosti žena. To posljedično oblikuje strukture, politike, procese, sisteme podrške i zastupljenost u sektoru medija, što rezultira neadekvatnim prepoznavanjem konkretnih potreba i interesa muškaraca i žena.  Nakon provedenog istraživanja i analize trenutnog stanja, pokrenut je određeni broj rodno transformativnih aktivnosti za zatvaranje postojećih jazova i unapređenje postojećih rodnih odnosa u nadi da ćemo pokrenuti transformaciju ukorijenjenih neravnopravnosti u ravnopravnosti.

Obuka, mentorstvo i mapiranje u oblasti rodne ravnopravnosti

Imajući navedeno u vidu, sarađujemo sa grupom od 15 vodećih ekspertica u oblasti rodne ravnopravnosti i medija širom regije, koje rade na realizaciji obuka, mentorskog programa, mapiranja, istraživanja i razvoja.  Od početka našeg programa:

  • pokrenuli smo prvi mentorski program za Žene u medijima 
  • mapiramo postojeće mreže i istražujemo načine za olakšavanje uspostavljanja veza i jačanje solidarnosti među Ženama u medijima
  • preispitujemo i razvijamo rodne politike medija sa kojima sarađujemo, realizujemo aktivnosti za izgradnju kapaciteta u oblasti Rodne ravnopravnosti i Sigurnosti novinarki i novinara i
  • provodimo istraživanje o uticaju Covid-19 na Žene u medijima.

Sve ove aktivnosti koncipirane su tako da pokrenu promjenu u sektoru medija u šest država širom regije Zapadnog Balkana na različitim nivoima- politika, medij i pojedinac.

Rodna istraživanja i politika

Na strukturnom i nivou politika, komponenta programa koja se bavi Rodnim istraživanjima i Mentorstvom u izradi politika ima za cilj uočavanje nedostataka u postojećim politikama i dobrih praksi kako bi medijima bio ponuđen mentorski program za razvoj politika i rodne ravnopravnosti na radnom mjestu i politika za proizvodnju rodno osjetljivog medijskog sadržaja. Ova komponenta obuhvaća šestosedmični osnovi mentorski proces. Trenutno 14 medija iz šest zemalja radi sa našom višom eksperticom za rodnu ravnopravnost na izradi vlastitih politika u skladu s njihovim potrebama.

Provodimo Mapiranja mreža žena u medijima širom Zapadnog Balkana s ciljem da olakšamo uspostavljanje veza i jačanje zajednice i solidarnosti među Ženama u medijima na Zapadnom Balkanu tako što okupljamo žene iz medija iz cijele regije i težimo da pojačamo njihove glasove, ojačamo povjerenje i solidarnost i utičemo na pozitivnu promjenu. 

Na nivou pojedinca, naš pilot Mentorski program za novinarke početnice predstavlja novu inicijativu u medijskom sektoru. Šest renomiranih i iskusnih novinarki iz regije radi s 15 žena na početku karijere u novinarstvu, u cilju pružanja podrške njihovom individualnom ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru ovog procesa, kreirali smo sigurno mjesto za mentorske parove koje im omogućava da uspostave odnos povjerenja kroz koji mentorice mogu podržati korisnice mentorske podrške i podstaći ih da razviju vlastite vještine, kapacitete i samopouzdanje. 

Obuka o rodnoj ravnopravnosti

Istovremeno, naša obuka za novinare/ke i urednike/ce usmjerena je na transformaciju ustaljenih stereotipa u sektoru medija i bavi se pitanjima sigurnosti novinara/ki. Modul o rodnoj ravnopravnosti bavi se pitanjem zašto su u medijskom sadržaju žene rijetko zastupljene kao protagonistice javnog života, dok se sa druge strane predstavljaju kao majke/ supruge, često u ulozi žrtve ili hiperseksualizovanih zvijezda iz šoubiznisa. Učesnici razgovaraju o tome kako se rodne norme i stereotipi reprodukuju kroz jezik i vizuelno predstavljanje u medijima i kako takva predstavljanja doprinose da se neprestano vrti začarani krug rodnih stereotipa uz dugoročne društvene posljedice. 

Modul posvećen Sigurnosti novinarki i novinara bavi se još jednom preprekom za rodnu ravnopravnost u sektoru medija koja je čvrsto povezana sa sigurnošću novinara i novinarki. Ovaj profesionalni rizik podjednako pogađa novinarke i novinare, ali na različite načine. Muškarci su uglavnom izloženi fizičkom nasilju koje predstavlja prijetnju po život, dok su žene više izložene suptilnijim ali štetnim vidovima rodno zasnovanog nasilja, maltretiranja i uznemiravanja i na poslu, i u virtuelnom prostoru i na samom radnom mestu. Medijski sektor je odgovoran za osiguravanje sigurnog radnog okruženja, a kroz obuke koje organizujemo težimo da podržimo razvoj kulture sigurnosti za sve.

 

 

 

Podijelite sadržaj