Kritičko razmišljanje i rješavanje problema, i kodiranje su ključne vještine potrebne učenicima za poslove 21. vijeka.  Vodič "Nastavne prakse za škole 21. vijeka" smo razvili sa ciljem da podržimo stručno usavršavanje nastavnika kroz 30 najboljih primjera podučavanja ključnih vještina.

Vodič je razvijen kao dio programa "Škole za 21. vijek" i demonstrira kako nastavnici mogu da uključe elemente kodiranja, kritičkog razmišljanja i riješavanja problema u nastavni plan. Uvrštavanjem ovih strategija u vaš nastavni plan, pomoći ćete učenicima da budu spremni za izazove 21. vijeka.

Vodič je dostupan na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i možete ga preuzeti na dnu stranice.

Podijelite sadržaj