Call 1 - Media for Change, image

Sa ciljem da podrži kvalitetnu, angažovanu i inovativnu proizvodnju sadržaja, lokalnu i regionalnu saradnju, profesionalno usavršavanje, stažiranje, umrežavanje, mobilnost i validaciju poslovnih ideja, projekat Western Balkans Media for Change predstavlja prilike za dodjelu grantova pojedincima, medijima, udruženjima i organizacijama sa Zapadnog Balkana.

Projekat Western Balkans Media for Change finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi British Council u saradnji sa Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Thomson Foundation i INTRAC (The International NGO Training and Research Centre).

Ovim pozivom su obuhvaćeni grantovi koji spadaju u neko/a od sljedećih šest (6) prioritetnih područja:

 1. Validacija poslovne ideje
 2. Proizvodnja sadržaja kroz učenje, mobilnost ili saradnju
 3. Jačanje javnih emitera u pogledu sadržaja i dosega do publike
 4. Razvoj i angažman publike
 5. Podrška umrežavanju
 6. Promoviranje kvalitetnog, profesionalnog i etičkog novinarstva

Aktivnosti se trebaju provesti na Zapadnom Balkanu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Projekti mogu trajati od jednog (1) mjeseca do maksimalno šest (6) mjeseci.

Ko se može prijaviti

 • Organizacije – mediji, i tradicionalni i online mediji, grupe/timovi novinara/ki sa statusom pravnog lica (npr. udruženja, formalno uspostavljene mreže, itd.) i nevladine medijske organizacije u zemljama Zapadnog Balkana.  
 • Pojedinci – medijski profesionalci/ke, mladi novinari/ke, studenti/ce i kreatori/ke medijskih sadržaja
 • Inicijative – mreže, grupe, trenutne ili planirane inicijative koje imaju za cilj jačanje uloge žena i mladih u medijskom sektoru, promoviranje kvalitetnog novinarstva, regionalne inicijative itd.

Za detaljne informacije, kriterije prihvatljivosti i smjernice, Western Balkans Media for Change poziva sve zainteresovane da preuzmu dokumente koji su priloženi ovoj objavi. Pratite upute u svakom dokumentu kako da podnesete vašu prijavu (ili više njih).

 • Ovaj poziv je otvoren do ponoći 31. decembra 2024. godine. Podnosilac može podnijeti prijavu (ili više njih) tokom cijelog perioda trajanja ovog Poziva.

* Sve aktivnosti koje se finansiraju u okviru ovog Poziva moraju se završiti do 28. februara 2025. godine.

 • Podnosilac može podnijeti više od jedne prijave u okviru ovog programa grantova, jer će poziv biti stalno otvoren. Međutim, podnosioci kojima je dodijeljeno više od jednog granta ne smiju istovremeno provoditi više projekata koji se finansiraju u okviru ovog programa grantova; može postojati samo jedan aktivan ugovor o grantu sa podnosiocem u bilo kom trenutku. Stoga podnosioci trebaju uzeti u obzir predloženi vremenski okvir prilikom podnošenja prijava za grantove.
 • Prijave se moraju popuniti na engleskom jeziku.

Vanjski linkovi

Podijelite sadržaj