Ovaj video objašnjava obilježja leksika i vokabulara  koja se provjeravaju prilikom ocjenjivanja  IELTS testa Govorenja. Tu spadaju kolokacije, konotacije, parafraziranje i upotreba manje poznatog vokabulara.

Podijelite sadržaj