Pripremajte se za IELTS test uz naše video materijale. U njima su objašnjena obilježja kao što su tečnost i gramatika koja se provjeravaju prilikom testiranja Čitanja, Slušanja, Pisanja i Govorenja.

Pogledajte