Ovaj video objašnjava gramatičke aspekte koji se provjerajavaju na IELTS testu Govorenja. U njemu se daju informacije o nivou tačnosti, upotrebi složenih rečenica i vrstama glagolskih vremena koja je potrebno koristiti u različitim dijelovima testa. 

Podijelite sadržaj