Studying abroad planning advice

Prijavljivanje za studij u zemlji po vašem izboru zahtijeva pažljivo planiranje. Iskoristite našu listu kako biste vodili evidenciju svog napretka.

DO 3 GODINE PRIJE UPISA

Pronađite fakultet ili univerzitet po vašem izboru i provjerite koju verziju IELTS ispita morate položiti te kakav vam je rezultat potreban. Saznajte kako se prijaviti na IELTS.

  • Održavajte dobre akademske rezultate u ustanovi koju trenutno pohađate.
  • Pronađite najbliži IELTS ispitni centar, provjerite koji vam datum odgovara i prijavite se za ispit. Planirajte da morate položiti test oko 12 – 14 mjeseci prije upisa na studij. Prijavite se na IELTS za pojedinosti.
  • Počnite pripremati IELTS ispit - čak i ako ste izvorni govornik engleskog jezika. Trebali biste se upoznati sa strukturom i vremenskim okvirom testa.
  • Saznajte da li je u ustanovi za koju se interesujete potrebno polagati prijemni ispit. Počnite planirati polaganje testa ili testova koje traži odabrana ustanova. 

15-18 MJESECI PRIJE UPISA

Pogledajte informacije o studiranju organizacija kao što su 

Za odredišta na Tajlandu, posjetite službene stranice međunarodnih programa/fakulteta

12-14 MJESECI PRIJE UPISA

Položite IELTS ispit i primite svoje rezultate unutar 13 dana. Ako niste postigli potrebne rezultate, posjetite internetsku stranicu British Council-a sa kursevima i materijalima kako biste prikupili ideje kako da ostvarite bolje rezultate sljedeći put.

  • Pripremite fasciklu za svaku od ustanova na koju se želite prijaviti da biste mogli organizirati sve obrasce, prepisku i potvrde. 
  • Pažljivo pročitajte sve materijale za prijavu i ispunite sve zahtjeve u skladu sa zakazanim rokovima. Izradite kalendar prijava kako vam nešto ne bi promaklo. 

10-12 MJESECI PRIJE UPISA

  • Popunite obrasce za prijavu na jednu ili više ustanova za koje ste se odlučili. 
  • Popunite obrasce za prijavu na konkurse za stipendije ili finansijsku pomoć.
  • Provjerite šta vam je potrebno da biste dobili studentsku vizu.

6-9 MJESECI PRIJE UPISA

U ovoj fazi biste trebali znati koje ustanove su vas primile kao studenta. 

3 MJESECA PRIJE UPISA

Provjerite da li vaš zahtjev za vizu napreduje kako treba. 

Vanjski linkovi

Podijelite sadržaj