Za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 dok održavanje testova uživo nije moguće, IELTS Indicator je online test koji možete iskoristiti da potvrdite svoje vještine engleskog jezika.

O IELTS Indicator testu

Ovaj test je zvaničan IELTS proizvod koji ocjenjuje četiri ključne vještine:

  • Slušanje
  • Čitanje
  • Pisanje
  • Govor                                                                                                                 

Rezultate ćete dobiti u roku od sedam dana – dobićete rezultate kako za svaku pojedinačnu sekciju tako i rezultat ukupnog rezultata. Važno je imati u vidu da IELTS Indicator ne predstavlja zamjenu za IELTS test.

Najvažnije koristi IELTS Indicator testa

Sigurnost

Kako je ovo online test, možete ga polagati lako i sigurno u svom domu.

Pristupačnost

Test se organizuje na  sedmičnom nivou u određeno vrijeme – jednostavno je potrebno logovati se na sigurni internet pretraživač.

Vjerodostojnost

Kako test koristi pitanja uživo i ocjenjuje se od strane IELTS ispitivača/ica, akademski/e predstavnici/e znaju da se mogu osloniti na ovaj test kao na vjerodostojan pokazatelj vještina kandidata/kinja.

Kako test funkcioniše

IELTS Indicator je online uživo test koji počinje u isto vrijeme svake sedmice, i ima ograničeno vrijeme rada. Polagaćete dijelove Slušanje, Čitanje i Pisanje tokom jedne sesije, dok ćete dio testa Govor polagati nakon pismenog dijela ili nekoliko dana kasnije. 

Ko prihvata IELTS Indicator test?

Mi ohrabrujemo univerzitete i ostale akademske institucije da prihvate IELTS Indicator test kao mjeru znanja engleskog jezika svojih kandidata/kinja u ovim vanrednim vremenima kada nije moguće održati testiranja uživo. Molimo da provjerite sa svojim univerzitetom da li prihvataju rezultate ovog testa.

Cijena

Cijena IELTS Indicator testa iznosi $ 149 USD, uključujući porez.

Molimo da provjerite da vaša kreditna kartica posjeduje:

  1. Mogućnost kupovine na internet/za međunarodne transakcije
  2. Dozvoljeni limit koji pokriva cijenu testa
  3. Trebalo bi da bude Visa, Mastercard, American Express, Union Pay International sa odobrenim transakcijama u dolarima