U oba slučaja polagaćete potpuno isti IELTS test, sa istim sadržajem i strukturom testa. Jedina razlika je u tome što možete da izaberete da svoje odgovore otkucate na računaru ili napišete na papiru – šta god vam više odgovara.

IELTS na računaru

Na pitanja u odeljcima Slušanje, Čitanje i Pisanje odgovaraćete na računaru, u jednom od naših zvaničnih centara za testiranje.Test Govora i dalje se obavlja licem u lice sa obučenim IELTS ispitivačem, jer je to najefikasniji način da procenimo vaše govorne veštine.

Kod IELTS-a na računaru, sada ćete moći da birate između više datuma – a vaši rezultati biće dostupni za 1-5 dana.

IELTS testovi na računaru su dostupni u Sarajevu u jednom od naših zvaničnih centara za testiranje.

Rezervišite termin za IELTS Academic ili General Training test na računaru. 

IELTS na papiru

Ako izaberete ovu opciju, odgovore u odeljcima Slušanje, Čitanje i Pisanje napisaćete na papiru.Test Govora biće obavljen licem u lice sa obučenim IELTS ispitivačem.

Vaši rezultati biće dostupni 13 kalendarskih dana nakon datuma testiranja.

Ako imate bilo kakve posebne zahteve, trebalo bi da izaberete test na papiru.

Rezervišite termin za IELTS Academic ili General Training test na papiru.

Podijelite sadržaj