Creative Spotlight

Creative Spotlight je višemjesečni program koji se sastoji od pažljivo odabranih modula osmišljenih da prošire postojeće znanje učesnika i podstaknu razvoj vještina koje su ključne za kvalitetnu produkciju sadržaja.

Ovaj program je razvijen u okviru projekta "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs),
koji sprovode UNESCO, British Council i Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AICS), a finansira Evropska unija.

Učesnici ovog programa će proći kroz sveobuhvatnu seriju kurseva za samostalno učenje putem interneta, online trening sesija i radionica, producentske grantove uz mentorsku podršku, i nagrade za najbolje kreiran sadržaj tokom ovog ciklusa programa. Cilj ove obuke je unaprijediti znanje učesnika o kreiranju video sadržaja, vizuelnom pripovijedanju, pripovijedanju na više platformi i obučiti ih da prate nove trendove i tehnologije u kreiranju sadržaja. Primarni cilj je privući i proširiti publiku na različitim platformama.

Creative Spotlight u okviru CC4WBs projekta će sprovoditi Thomson Foundation, vodeća evropska organizacija za razvoj medija i jačanje kapaciteta. Kroz Creative Spotlight komponentu CC4WBs projekta, cilj nam je da promovišemo međukulturni dijalog i unaprijedimo socio-ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu.

Podijelite sadržaj