Program Creative Producers  predstavlja uzbudljivu priliku koju nudi British Council za profesionalno usavršavanje producenata u regiji šire Evrope: Jermeniji, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Turskoj, Ukrajini, Uzbekistanu i na Zapadnom Balkanu, koji će sarađivati sa renomiranom britanskom agencijom za produkciju Curated Place na usavršavanju vještina i širenju mreža. 

Program je osmišljen sa ciljem međunarodnog širenja i promovisanja profesije kreativnih producenata, podržavanjem inovativnih ideja, timova i industrije uopšte, kako bi se realizovali ambiciozniji i smjeliji  projekti.   

Podstičemo producente iz svih umetničkih formi da eksperimentišu te da ne propuste ovu jedinstvenu priliku i okušaju se u nečem novom i da se prijave za program! 

Radionice su tako osmišljene da vode međunarodnu grupu polaznika kroz proces razvoja projektne ideje, radeći na njenoj suštini i razmatrajući pitanja praktične realizacije, u pogledu mjesta, vremena, načina i, najvažnije – kome je namijenjena. Cilj programa je da se stvori održiva i inspirativna zajednica kreativnog sektora, ukorijenjena lokalno, ali povezana na međunarodnom nivou, dobro upućena u sve aspekte produkcije u kreativnim industrijama, od kreativne vizije i tehničkih izazova do budžeta, logistike i publike.  

Više informacija o programu i projektima producenata u kreativnoj industriji možete naći ovdje.

Faze programa

Program će se sastojati od nekoliko faza:

 • Jednonedeljna onlajn radionica od 15. do 19. januara 2024. godine, sa predavačima iz agencije Curated Place,  
 • Jednonedeljna oflajn radionica od 4. do 8. marta 2024. godine u Albaniji,  
 • Delimična finansijska podrška i prilike za umrežavanje u UK biće dostupni najuspješnijim polaznicima programa 

Ko može da se prijavi?

 • Prema opštem mišljenju, kreativni producenti su pokretačka snaga projekata u kulturi i kreativnim industrijama koji obezbjeđuju praktičnu logističku podršku za kreativne procese u realizaciji umjetničkih i kulturnih događaja, izložbi, festivala i drugih projekata.   
 • Program je otvoren za djelatnike u kulturi bez obzira na umjetničku formu u kojoj rade, uključujući nezavisne producente i kreativce, menadžere u oblasti umjetnosti i upravnike javnih kulturnih institucija, umjetnike, kustose, organizatore festivala, pozorišne kritičare i dramske pisce, muzičare i druge sa iskustvom u rada u oblasti kulture, koji žele da se profesionalno razvijaju i usavršavaju sticanjem novih profesionalnih vještina u kreativnoj produkciji a koji su  zainteresovani sa dalje povezivanje sa kolegama iz drugih zemalja.

Napomena Iako kandidati koji rade u muzičkoj i u filmskoj produkciji mogu konkurisati sa projektnim idejama, studijske odnosno filmske tehnike produkcije neće biti obuhvaćene ovim programom, niti je kurs namijenjen profesionalnom usavršavanju u ovim oblastima.   

Prava učešća na konkursu imaće kandidati koji: 

 • su stariji od 18 godina
 • imaju najmanje 3–5 godina iskustva u realizaciji projekata u kulturi (od početka kreacije do kraja realizacije)   
 • predlože inovativnu ideju ili projektni koncept iz oblasti kulture i kreativnih industrija 
 • u svom prijedlogu jasno iskažu strategiju održivosti i diseminacije projekta
 • u svoj prijedlog uključe i ideju o povezivanju sa britanskom kulturnom scenom (bilo da se radi o nekoj vještini i praksi ili konkretnim pojedincima ili institucijama)

Uslovi

Program će se sprovoditi onlajn i oflajn, a učesnici moraju:

 • da se obavežu na učešće u svim fazama programa (vidjeti Ključne datume u nastavku)  
 • posjedovati dobro znanje engleskog jezika (nivo B2 na skali CEFR )  
 • posvetiti punih pet dana za onlajn obuku (puno radno vrijeme) 
 • izdvojiti vrijeme za domaće zadatke koje će dobijati tokom onlajn obuke    
 • učestvovati u intervjuima i/ili blogovima da bi iznijeli svoje iskustvo stečeno tokom učešća u programu
 • navesti program i partnere pri svakoj budućoj realizaciji svog projektnog prijedloga  
 • biti otvoreni za saradnju i koprodukciju sa učesnicima u programu

Također,

 • Uspješni kandidati mogu biti pozvani da učestvuju i u drugim aktivnostima i prezentaciji programa ali i u eventualnim alumni programima British Council -a. 
 • Uspješni kandidati će morati da održavaju redovnu komunikaciju sa British Council-om, da ga obavještavaju o toku realizacije, i učestvovati u evaluaciji projekta  

Program će biti realizovan na engleskom jeziku i neće biti obezbeđen prijevod.  

Razmatraće se samo potpune prijave u skladu sa uslovima programa (vidjeti Kako se prijaviti).

Kako se prijaviti

Kandidati treba da popune i podnesu onlajn obrazac za prijavu ili da dostave trominutni video-snimak sa odgovorima na sledeća pitanja:

 • Recite nam zašto želite da učestvujete u programu, kako će on, po vašem mišljenju, doprinijeti vašoj kreativnoj praksi i kakve će koristi donijeti vašem gradu i sektoru u vašoj zemlji.  
 • Iznesite studiju slučaja vrste projekta kakav biste željeli da realizujete u slučaju da on dobije podršku i ima na raspolaganju željena finansijska sredstva. Navedite pojedinosti projekta i zašto je važno da se on sada realizuje.

Rok za podnošenje onlajn prijava ili video-snimka je 12. novembar u 23.59 po lokalnom vremenu.

Selekcija

Prijave će razmatrati komisija sastavljena od predstavnika British Council -a i agencije Curated Place.   

Komisija će prijave ocjenjivati na osnovu ispunjenosti uslova kandidata i kvaliteta informacija navedenih u obrascu za prijavu. Važno je da u prijavi jasno navedete zašto ste zainteresovani za program i kako će vam, po vašem mišljenju, program pomoći da doprinesete razvoju kulturne i kreativne industrije u vašoj zemlji.

Posebno pozdravljamo i podstičemo prijave kandidata sa raznovrsnim iskustvom, različitih nacionalnosti i socijalnog/kulturnog porekla, kako bismo imali uravnoteženu grupu učesnika. Za više informacija pročitajte našu Globalnu izjavu o načelu jednakosti i Akcioni plan za borbu protiv rasizma.

Komisija će uzeti u razmatranje prijave popunjene i podnijete do roka za podnošenje, odnosno do 12. novembra u 23.59 po lokalnom vremenu.   

Nakon postupka selekcije, British Council može obaviti razgovore sa kandidatima za program koji uđu u uži izbor.   

Uspješni kandidati biće kontaktirani putem imejla do 25. novembra.   

Zbog velikog broja prijava, nećemo biti u mogućnosti da dostavljamo povratne informacije o neuspješnim prijavama.

Ključni datumi

 • Rok za podnošenje prijava: 12. novembar 2023. godine  
 • Onlajn intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor: 16–18. novembar 2023. godine  
 • Obavještavanje uspješnih kandidata: 25. novembar 2023. godine  
 • Program onlajn nastave: 15–19. januar 2024. godine   
 • Program oflajn nastave u Albaniji, 4–8 marta 2024. godine  
 • Posjeta izabranih učesnika u UK: jul 2024. godine 

O agenciji Curated Place

Program Creative Producers vodiće agencija Curated Place

Curated Place je agencija za produkciju u kreativnim industrijama koja se vodi visokim umjetničkim kriterijima, a specijalizovana je za realizaciju međunarodnih programa u javnim prostorima, instalacije i programe velikih formata, jedinstvene porudžbine umjetničkih intervencija, profesionalno usavršavanje umjetnika, muzičku strategiju, organizaciju događaja i održivih produkcija.

Za više informacija o projektu, uslovima i kriterijima kontaktirajte milan.lucic@britishcouncil.org.

Podijelite sadržaj