Date
29. oktobar 2015 - 10:00 do 30. oktobar 2015 - 14:00
Lokacija
Hotel Radon Plaza, Sarajevo

British Council, uz podršku obrazovnih institucija i agencija, organizuje međunarodnu konferenciju o kvalitetu, vještinama i mobilnosti u visokom obrazovanju, 29. i 30. oktobra 2015. u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu. 

Konferenciji će prisustvovati ključne obrazovne institucije i agencije iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici britanskih i regionalnih univerziteta. Predstavnici ovih institucija će diskutovati o kvaliteti, vještinama i programima mobilnosti u visokom obrazovanju, te će imati priliku da se povežu i ostvare buduća partnersta. 

Istražit ćemo trenutna pitanja i buduće izazove viskog obrazovanja te postaviti niz pitanja o obrazovanju u Bosni i Hercegovini, poput:

  • Koji su trenutni obrazovni standardi u Bosni i Hercegovini, i kako se mogu poboljšati? 
  • Da li trenutni sistem visokog obrazovanja priprema mlade za tržište rada? 
  • Kako povećati broj učesnika u programima mobilnosti?
  • Kako Bosnu i Hercegovinu učiniti atraktivnijom opcijom za strane studente i profesore?   

Saznati ćemo iskustva iz UK univerziteta, kao i iz lokalnih institucija. Konferencija će također ugostiti eksperte iz polja učenja engleskog jezika i specijaliziranih programa za engleski jezik. 

Online prenos uživo svih prezentacija konferencije će biti dostupan, kao i snimak svih sesija. 

29 oktobar 2015
10:20 - 10:40

Husein Nanić, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini: 

Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i uloga Agencije  

10:40 - 11:05

Suad Muhibić, državna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini:

Pregled i ključne karakteristike Erasmus+ programa sa fokusom na KA1 action – International Credit Mobility (ICM)

11:20 - 11:45

Ljerka Beus-Dukić, University of Westminster:

Internacionalizacija na Univerzitetu Westminster: sadašnjost i budućnost

11:45 - 12:10

Karl Royle, University of Wolverhampton:

Razvijanje vještina višeg nivoa u globalnoj ekonomiji: kako visoko obrazovanje može razviti “Plug and Play” studenta da zadovolji potrebe društva i poslovanja

12:10 - 12:35

Ivan Sikora, City University London:

Mobilnost u visokoškolskom obrazovanju – Preduvjet kvalitete i poticaj za rast

12:35 –13:00

Rachel Nosheen, Middlesex University London:

Akademska mobilnost: učenje i podučavanje, istraživanje i dijeljenje znanja

 

 

30 oktobar 2015
10:00 - 10:30

Thomas Spain, Academic tools for internationalizing education:

English Medium Instruction (EMI) u visokom obrazovanju - aktuelna pitanja i predložena rješenja 

10:30 - 11:00

Gwendydd Caudwell, Academic tools for internationalizing education:

Academic Teaching Excellence; Aptis - moderan i fleksibilan test engleskog jezika

 

 

Podijelite sadržaj