Pogledajte užuvi prenos sesija sa međunarodne konferencije Kvalitet, vještine i mobilnost u visokom obrazovanju koja se održava u Hotelu Radon plaza u Sarajevu 29. i 30. oktobra 2015. godine. 

1 dio

29 oktobar 2015, 10:20 - 11:05,

Husein Nanić, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini
Suad Muhibić, nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini:

2 dio

29 oktobar 2015, 11:20 - 13:00,

Ljerka Beus-Dukić, University of Westminster
Karl Royle, University of Wolverhampton
Ivan Sikora, City University London
Rachel Nosheen, Middlesex University London

3 dio

30 Oktobar 2015, 10:00 - 11:00,

Thomas Spain, Akademski alati za internacionalizaciju obrazovanja
wendydd Caudwell, Akademski alati za internacionalizaciju obrazovanja

Podijelite sadržaj