Course

ZAŠTO SE PRIJAVITI NA KURS?

Samo u Velikoj Britaniji svake sekunde se pošalje 600 000 emailova. Pisati jasno, koncizno i pri tome obratiti pažnju na čitaoca su osnovne vještine za uspostavljanje čvrstih poslovnih veza.

Kurs nudi vještine za sve vas koji izvještavate u pisanoj formi. Kurs pokriva sve vještine potrebne za kvalitetnu pisanu korespondenciju kako biste olakšali vašem čitaocu i sebi. Ova sveobuhvatna radionica vam nudi detaljno razumijevanje savremenog profesionalnog pisanja na engleskom jeziku, te vam omogućava da kvalitetnije i profesionalnije pišete sve vrste poslovnih dokumenata.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Svi vi koji imate nivo engleskog jezika B1 ili više (CEFR referenca za jezike) i želite usavršiti savremene vještine pisanja poslovne korespondencije: emailova, pisama i izvještaja. 

PO ZAVRŠETKU KURSA ĆETE:

  • Imati više samopouzdanja i vještina prilikom pisanja poslovne pisane korespondencije na engleskom jeziku: emailova, pisama i izvještaja
  • Efikasnije komunicirati vaše ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata
  • Planirati i organizirati pisanu korespondenciju kako biste postigli svrhu
  • Pisati i uređivati pisani tekst da bi bio jasan, koncizan i lak za razumjeti

CILJEVI KURSA:

Na kursu možete očekivati da usavršite vještine kako bi vaša pisana korespondencija bila:

  • Profesionalnija i potpunija 
  • Jasnija i konciznija, te lakše razumljiva
  • Tačna 

Opcije

Datum

Vrijeme

Cijena kursa

Rok za prijavu

Neintenzivni 19. maj – 25. juni (utorkom i četvrtkom) 18:00-19:30 350 BAM 15. maj 2015.
Intenzivni 22.-24. maj (petak, subota, nedjelja) 09:30 –17:00 350 BAM 15. maj 2015.

GDJE ĆE SE KURS ODRŽAVATI?

British Council, Ljubljanska 9, 71 000 Sarajevo

VAŽNE INFORMACIJE

Učesnici koji budu prisustvovali na minimum 75% kursa i uspješno završe finalni zadatak će dobiti certifikat o učešću na kursu.

Uplate možete izvršiti u banci ili pošti, molimo pogledajte primjer uplatnice za detalje. Da bi se kurs održao neophodno je da se prijavi najmanje devet učesnika.

Za pitanja i detalje kontaktirajte nas putem e-maila ili na +387 33 250 231

Podijelite sadržaj