ProAccession training
Date
10. februar 2014 - 0:00 do 20. mart 2014 - 0:00
Lokacija
Sarajevo

Neintenzivne obuke na temu Učešće na konferencijama i debatama za službenike iz Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BIH i agencija za provedbu zakona u BiH će biti održavane u februaru i martu 2014. godine, u sklopu ProAccession projekta. 60 polaznika iz pomenutih institucija će aktivno učestvovati tokom šestosedmičnih neintenzivnih radionica. Ova praktična obuka će pomoći učesnicima da razviju i poboljšaju vještine uspješne pripreme i učešća na međunarodnim konferencijama i debatama.Tokom treninga učesnici će imati priliku da analiziraju slučajeve, dijele iskustva i učestvuju na simulacijama.

Teme obuke:

Prvi dio: Uloge i odgovornosti i Vještine javnog obraćanja

Drugi dio: Vještine umrežavanja, lobiranja i uticaja

Treći dio: Vještine debatovanja i Simulacija konferencije

 

Za više informacija kontaktirajte Amilu Lagumdžiju.

Tag icon
Workshop, ProAccession, Vještine
Podijelite sadržaj