addvantage

Program British Councila za ostvarivanje partnerstva s institucijama koje preko British Councila prijavljuju kandidate za polaganje ispita.

Škole stranih jezika u Bosni i Hercegovini marljivo rade na pripremi svojih polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita koje organizuje British Council. 

Iz tog razloga želimo iskazati uvažavanje svih naših partnera – škola stranih jezika u Bosni i Hercegovini. Ako vaša škola prijavljuje kandidate preko nas, možete pristupiti programu Addvantage i uživati brojne povlastice. 

Ukoliko svoju školu želite registrovati za Addvantage, molimo da nas kontaktirate preko e-maila.

Kako funkcioniše Addvantage?

Osvajate po jedan poen za svakog kandidata kojeg u toku godine preko British Councila prijavite za polaganje ispita Cambridge English (YLE, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT i ILEC). Ukupnim brojem poena u toku jedne godine ostvarujete pravo na jedan od tri nivoa članstva. Svaki nivo podrazumijeva povlastice koje možete koristiti u toku slijedeće kalendarske godine.

Nivo / vrsta članstva revidira se krajem svake godine. Škole osvajaju poene od januara do decembra tekuće godine, a koriste ih od januara do decembra naredne godine. 

Koje povlastice omogućava Addvantage?

Povlastice Bronzanog članstva:

 • predstavljanje informacija o školi na našoj internetskoj stranici i u aplikaciji pretraživača škola – Schoolfinder 
 • promotivni materijali za ispite (letak, poster)
 • prezentacije na temu ispita namijenjene kandidatima i njihovim roditeljima 
 • besplatne radionice i seminari za nastavnike 
 • korištenje logotipa Addvantage na štampanom promotivnom materijalu i web-stranici škole   
 • certifikati koji navode da je vaša škola član programa Addvantage.

Povlastice  Srebrenog članstva:

 • Uz sve povlastice Bronzanog članstva, i 
 • besplatno izdavanje Izvještaja o ispitnim rezultatima u slučaju da vaši kandidati izgube originalni certifikat 

Povlastice  Zlatnog članstva:

 • Uz sve povlastice Bronzanog i Srebrenog članstva, i 
 • prisustvo predstavnika British Councila na dodjeli certifikata u vašoj školi
 • opcija održavanja ispita u vašim prostorijama (ukoliko su zadovoljeni kriteriji koje postavljaju British Council i Cambridge English. Molimo kontaktirajte nas da biste o ovome dobili više informacija).

Više informacija možete dobiti ako nas kontaktirate e-mailom.

 

Podijelite sadržaj