Model Kovaleva Olga kao Ofelija.  ©

Foto: Ann Galkina.

Obrazovni paket Shakespeare živi kreirali su zajedničkim snagama British Council i Royal Shakespeare Company povodom 400. godišnjice Shakespeareove smrti koja se obilježava 2016. godine.  

Kako koristiti ovaj paket?

Ovaj paket je osmišljen da bi nastavnicima širom svijeta pomogao u oživljavanju Shakespeareovih drama i da se potakne učenje kroz nastavni plan i program. Paket je podijeljen u pet ključnih tema: Rukovođenje i vlast, Porodica i međuljudski odnosi, Identitet i jednakost, Sudbina i usud i Pravda i pravila.

Obrazovni paket podstiče na sagledavanje Shakespeareovih drama na više načina. Pogledajte filmsku adaptaciju ili čitajte drame u različitim  prevodima; koristite bilo koji pristup koji će Shakespearea približiti vašim učenicima. Imajte na umu da je Shakespeare  pisao za pozorište – njegova su djela osmišljena za izvedbu na sceni, pred publikom. Ukoliko ih samo čitamo, možemo propustiti dobar dio njihovog šarma i zanimljivosti. Preporučujemo da ovaj paket podijelite sa svojim partnerskim školama, da ga koristite kao polazište za planiranje časova i da kroz Shakespearea počnete istraživati svijet. Nakon što isprobate neke od predloženih aktivnosti, možete i svojoj široj zajednici prikazati program inspirisan Shakespeareom, bez obzira da li se radi o predstavi, govoru, učeničkim esejima nastalim tokom obrade pojedinih tema. Razmislite kako biste u ove aktivnosti mogli uključiti i svoje partnerske škole.

Za koga je namijenjen?

U okviru svake tematske sekcije naći ćete širok spektar aktivnosti za učenike u dobi od 7-14 godina. Možete te aktivnosti prilagoditi uzrastu učenika i koristiti ih kao polaznu tačku pojedinih časova ili kao elemente projekta koji obuhvata i druge predmete školskog plana i programa, a koji se može ostvariti u saradnji s partnerskim školama u inostranstvu. Cijeli paket obuhvata napomene za nastavnike s poticajnim pitanjima, te fokuse učenja, sugestije za aktivnosti i teme za raspravu, odlomke iz drama, poveznice s nastavnim planom i reference na građanske vrijednosti i nazore. 

Preuzimanje

Paket je slobodno i besplatno dostupan za preuzimanje i korištenje, te je preveden na B/H/S jezike. Preuzmite lokalnu verziju ispod, a originalnu verziju možete preuzeti sa portala Schools Online 

Podijelite sadržaj