Ovaj kurs je za vas ako želite da poboljšate vaše razumijevanje raspona različitih obrazovnih potreba, strategija i rješenja koje mogu koristiti učenicima sa različitim potrebama, želite da promovirate inkluziju i dobru praksu sa svim učenicima. 

Ovaj kurs sa samostalnim pristupom se može raditi i sa opcijom ocjenjivanja portfolia. Kurs je namijenjen onima koji predaju engleski i onima koji koriste engleski kao jezik podučavanja u redovnom obrazovanju. Pogodan je za nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, a ne samo za specijaliste u polju  obrazovanja učenika sa poteškoćama.

Početak: otvoreno za prijavu
Trajanje: 33-41 sati za cijeli kurs; 3 sata po lekciji za samostalno učenje
Cijena: kontaktirajte nas

Svaka lekcija se može raditi neovisno od ostalih. Teme koje su uključene su:

 • Uvod
 • Disleksija
 • ADHD
 • Slušne / vizualne / fizičke poteškoće
 • Društvene, emocionalne i poteškoće u ponašanju
 • Poremećaji autističnog spektra
 • Nadareni i talentirani
 • Multikulturalni uticaj na poteškoće u učenju
 • Dispraksija
 • Poteškoće u govoru i jeziku
 • Inkluzivno ocjenjivanje

Pogledajte još tako što ćete preuzeti opis kursa ispod.

Vanjski linkovi

Podijelite sadržaj