Active Citizens training
Date
19. oktobar 2013 - 0:00 do 20. oktobar 2013 - 0:00
Lokacija
Žepče

septembar – oktobar 2013.

Od septembra 2013. godine program Aktivnih Građana u Bosni i Hercegovini jači je za 12 novih trenera. Do sada su naša dva trenera radila zajedno na fasilitiranju 1-2 radionice za motivatore godišnje. Sada ovih 12 novih fasilitatora, iz cijele Bosne i Hercegovine, pojedinačno rade na širenju uticaja Aktivnih Građana. 

Svaki od njih vodi radionice Aktivnih građana u svojim zajednicama sa budućim motivatorima koji prolaze kroz nekoliko modula obuke. Motivatori dalje prenose svoje znanje u svojim zajednicama kroz kaskadne treninge i projekte društvene akcije. 

Mnogi od njih su već završili jedan ili oba modula radionica sa svojim motivatorima. Pogledajte ovaj album sa slikama iz Žepča, Visokog, Banje Luke, Tešnja i Cazina, a još slika tek dolazi. 

U toku sljedećeg vikenda, 19-20 oktobra, naš trener u Žepču, Senaid Ajan, završava je drugi modul radionice Aktivnih Građana za motivatore. Dvadeset novih aktivista bit ćespremni da počnu raditi kao Aktivni Građani u svojim zajednicama, kreirajući  svojim radom pozitivne promjene. 

Podijelite sadržaj