Date
22. april 2015 - 0:00 do 6. maj 2015 - 0:00
Lokacija
British Council, Sarajevo

ZAšto se prijaviti na kurs?

Samo u Velikoj Britaniji svake sekunde se pošalje 600 000 emailova.

Pisati jasno, koncizno i pri tome obratiti pažnju na čitaoca su osnovne vještine za uspostavljanje čvrstih poslovnih veza.

Kurs nudi vještine za sve vas koji izvještavate u pisanoj formi.

Kurs pokriva sve vještine potrebne za kvalitetnu pisanu korespondenciju kako biste olakšali vašem čitaocu i sebi. Ova sveobuhvatna radionica vam nudi detaljno razumijevanje savremenog profesionalnog pisanja na engleskom jeziku, te vam omogućava da kvalitetnije i profesionalnije pišete sve vrste poslovnih dokumenata.

Ko se može prijaviti?

Svi vi koji imate nivo engleskog jezika B1 ili više (CEFR referenca za jezike) i želite usavršiti savremene vještine pisanja profesionalne korespondencije: emailova, pisama i izvještaja.

 

po završetku kursa ćete:

·       

Imati više samopouzdanja i vještina prilikom pisanja profesionalne pisane korespondencije na engleskom jeziku: emailova, pisama i izvještaja

 

·       

Efikasnije komunicirati vaše ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata

 

·       

Planirati i organizirati pisanu korespondenciju kako biste postigli svrhu

 

·       

Pisati i uređivati pisani tekst da bi bio jasan, koncizan i lak za razumjeti

 

Ciljevi kursa:

Na kursu možete očekivati da usavršite vještine kako bi vaša pisana korespondencija bila:

  • Profesionalnija i potpunija
  • Jasnija i konciznija, te lakše razumljiva
  • Tačna

 

 

Opcije

DATum

vrijeme

cijena kursa

rok za prijavu

 

1

19. maj – 25. juni

(utorkom i četvrtkom)

18.00 -19.30 

    350 BAM

   6. maj 2015.

 

2

22.-24. maj (petak, subota, nedjelja)

09:30 –17:00

     350 BAM

   6. maj 2015.

             

 

GDJE ĆE SE KURS ODRŽAVATI?

British Council, Ljubljanska 9, 71 000 Sarajevo

 

 

VAŽNE INFORMACIJE

Učesnici koji budu prisustvovali na minimum 75% kursa i uspješno završe finalni zadatak će dobiti certifikat o učešću na kursu.

Da bi se kurs održao neophodno je da se prijavi najmanje devet učesnika.

PRIJAVITE SE (link na formular)

Kontaktirajte nas na email: courses@britishcouncil.ba ili na

 

033 250 231 (za sve upite vezane za kurs: Vještine pisanja profesionalne korespondencije: emailova, pisama i izvještaja)

 

 

 

 

 

Podijelite sadržaj